Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

ARK-3013 Teori og metode i analyse av boplasstruktur - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Valgfritt emne på mastergradsnivå.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Innhold

Fordypning i teori og metode brukt i analyse av boplasstrukturer. Forholdet mellom naturlige og kulturelle formasjonsprossesser. Adferdsarkeologiske og fortolkningsarkeologiske perspektiver på generering av mønster. Kvantitative og kvalitative metoder, samt stratigrafisk analyse. Prosjektarbeidet gir erfaring i løsning av analytiske problemer.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende i arkeologi.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Etter bestått eksamen skal studenten ha oppnådd følgende læringsresultat

Kunnskap og forståelse:

Studenten skal få:

 

Ferdigheter:

Studenten skal lære:

 

Kompetanse:

Studentene vil få bedre grunnlag for å gjennomføre sine egne analyser


Undervisnings- og eksamensspråk

Det normale undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråk er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og / eller få engelsk


Undervisning

Kurset har varierte undervisningsformer, forelesninger, seminarer og praktiske øvelser, i alt to timer i uka i 12 uker.

Eksamen

Arbeidskrav:

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha deltatt på praktiske øvelser som beskrevet i semesterprogrammet.

Eksamen:

Eksamen består av en hjemmeoppgave på 10 sider (ca 4000 ord).

Karakterer fra A- E for bestått og F for ikke bestått.

Studentene inviteres til å ta kontakt med faglærer umiddelbart etter at sensur er falt for å få en begrunnelse for eksamensresultatet.

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom og lignende) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen.

Studenter som ønsker å forbedre sin opprinnelige karakter, får ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men må ta eksamen neste gang det gis ordinær eksamen i emnet.

Kontinasjons­eksamen:

Det tilbys kontinueringseksamen ved karakteren F.

Undervisning Høst 2019
Orienteringsmøte: Ingen orienteringsmøte.
Forelesning Første forelesning: Se timeplan på nett.

prof. Hans Peter Blankholm