Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

ARK-3013 Teori og metode i analyse av boplasstruktur - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Valgfritt emne på mastergradsnivå.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Innhold

Fordypning i teori og metode brukt i analyse av boplasstrukturer. Forholdet mellom naturlige og kulturelle formasjonsprossesser. Adferdsarkeologiske og fortolkningsarkeologiske perspektiver på generering av mønster. Kvantitative og kvalitative metoder, samt stratigrafisk analyse. Prosjektarbeidet gir erfaring i løsning av analytiske problemer.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende i arkeologi.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Etter bestått eksamen skal studenten ha oppnådd følgende læringsresultat

Kunnskap og forståelse:

Studenten skal få:

 

Ferdigheter:

Studenten skal lære:

 

Kompetanse:

Studentene vil få bedre grunnlag for å gjennomføre sine egne analyser


Undervisnings- og eksamensspråk

Det normale undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråk er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og / eller få engelsk


Undervisning

Kurset har varierte undervisningsformer, forelesninger, seminarer og praktiske øvelser, i alt to timer i uka i 12 uker.

Eksamen

Arbeidskrav:

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha deltatt på praktiske øvelser som beskrevet i semesterprogrammet.

Eksamen:

Eksamen består av en hjemmeoppgave på 10 sider (ca 4000 ord).

Karakterer fra A- E for bestått og F for ikke bestått.

Studentene inviteres til å ta kontakt med faglærer umiddelbart etter at sensur er falt for å få en begrunnelse for eksamensresultatet.

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom og lignende) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen.

Studenter som ønsker å forbedre sin opprinnelige karakter, får ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men må ta eksamen neste gang det gis ordinær eksamen i emnet.

Kontinasjons­eksamen:

Det tilbys kontinueringseksamen ved karakteren F.


Dato for eksamen

Godkjent oppgave utlevering 22.11.2019 innlevering 29.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Orienteringsmøte: Ingen orienteringsmøte.
Forelesning Første forelesning: Se timeplan på nett.

prof. Hans Peter Blankholm