Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

BED-2042NETT Prosjektstyring - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Innholdet retter seg mot personer som arbeider, eller ønsker å arbeide, i offentlig eller privat virksomhet hvor prosjektarbeid er relevant som arbeidsform. Det egner seg også som videreutdanning for personer med annen høyere utdanning.  Det vil være en fordel med noe erfaring fra praktisk prosjektarbeid.  

Emnet skal dyktiggjøre deltakerne i å anvende metoder og verktøy for styring av prosjekter i privat og offentlig virksomhet og øke forståelsen for hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av kortvarig og mer ukjent karakter.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nett- og desentraliserte enkeltemner


Hva lærer du

Kunnskaper:

Studenten skal etter gjennomført emne:

Ferdigheter:

Studenten skal etter gjennomført emne kunne:

Generell kompetanse:

Studenten skal etter gjennomført emne kunne:

 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

En kombinasjon av opptak av forelesninger og ferdiginnspilt materiale.

Eksamen

Arbeidskrav

Arbeidskrav gjøres i grupper på 3-5 deltakere. Arbeidskrav leveres på UiTs digitale læringsplattform innen oppgitt frist.  Arbeidskrav må godkjennes før en får gå opp til eksamen.

Arbeidskravet består av to obligatoriske innleveringer er grunnlaget for vurdering underveis av studentene.  Hensikten med arbeidskrav er å øke læringen ved at man jobber med pensum underveis. 

 

Eksamen

4-timers skriftlig individuell eksamen. Karakterskala A-E, med F som stryk. 

Skriftlig eksamen avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Kirkenes, Harstad og Narvik, samt ved Nord-Troms studiesenter, Vadsø Studiesenter og studiesenteret på Finnsnes. I tillegg vil det bli avhold skriftlig eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesentere vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc.).

Studentene må selv velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb. Studenter som ikke registrerer eksamenssted vil bli plassert på eksamenslisten i Tromsø eller Alta.

Vi gjør oppmerksom på at eventuell digital eksamen normalt kun gjelder våre campus grunnet regelverk rundt disse. Ved studiesenterne går eksamen på papir. Eksamen i Oslo er digital.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers skoleeksamen (teller 100%) og avvikles kun ved Campus (Alta, Harstad, Narvik og Tromsø).


Dato for eksamen

Skriftlig Storslett 14.11.2019;Skriftlig Oslo 14.11.2019;Skriftlig Finnsnes 14.11.2019;Skriftlig 14.11.2019;Skriftlig Vadsø 14.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-2012 Prosjektledelse 10 stp
Undervisning Høst 2019
Første gang:se timeplan på nett
Undervisning en kan følge på ordinært emne (frivillig) uni.lekt. Inge Berg Nilssen
Første gang:se timeplan på nett