Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

BED-2108 Prosjektstyring - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som et enkeltemne.

Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Emnet handler om generell kunnskap om prosjektledelse, med særlig vekt på hvordan ulike prosjekt kan styres. Det gis en grundig innføring i ulike verktøy for prosjektstyring.

Noen sentrale spørsmål i emnet er:


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Kunnskaper:

Studenten skal ha:

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

Samlet kompetanse:

Studenten skal


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil skje gjennom en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og veiledning. Arbeid med konkrete og praktiske problemstillinger vil bli vektlagt. Emnet vil innbefatte tre samlinger, hver på tre dager. Det må påregnes å jobbe både individuelt og i gruppe mellom samlingene. Det er lagt opp til 54 timer undervisning i emnet.

Eksamen

Arbeidskrav:

Det skal utformes en prosjektskisse som kan leveres individuelt eller i gruppe (maks 3 deltagere). Besvarelsen skal ha et omfang på 2000 - 2500 ord, og vurderes til godkjent/ikke-godkjent. Nærmere kriterier vil gi gitt. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Vurdering:

6- timers individuell skoleeksamen som vurderes med bokstavkarakter fra A-F, hvor A er den beste karakteren, og F er ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangert eksamen i dette emnet.

Eksamen arrangeres kun ved Campus Harstad.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 03.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-2042NETT Prosjektstyring 10 stp
Undervisning Høst 2019
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Harstad f.aman. Grete Hagebakken
vit.ass. Anja Lisbeth Laitinen Sjøveian
rådgiver Tor Alvin Strand