Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

BED-2401 Finansregnskap med analyse - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Innhold

Innhold

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søkekode: 9199 enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Hva lærer du

Emnet skal gi studentene kunnskaper om begreper og metoder vedrørende bedriftens eksterne regnskap, - finansregnskapet, samt være i stand til å gjennomføre en regnskapsanalyse.

Videre skal studenten ha ferdigheter til å tolke sentrale lover og regler, samt å foreta sentrale verdivurderinger ut fra det samme. Studenten skal kunne bokføre sentrale poster vedrørende avslutning av årsregnskapet. Videre skal han/hun kunne gjennomføre en regnskapsanalyse med utgangspunkt i DU-PONT modellen og forstå sammenhengene bak denne modellen.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Forelesninger foregår ved campus Narvik.


Eksamen

3-timers skriftlig individuell eksamen avholdes ved campus Narvik.

Karakterskala A-E, med F som stryk. For å få avlegge eksamen må studentene få godkjent en obligatorisk innleveringsoppgave.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig tre timers skoleeksamen (teller 100%) og avvikles ved campus Narvik.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 04.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Narvik uni.lekt. Jan Robin Bolle