Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

BIO-1008 Evolusjon - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for, og kan kun tas av studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i biologi.
Emnet er anbefalt som forkunnskap til de obligatoriske emner på bachelorprogrammet i biologi.

Innhold

Kurset i evolusjon skal gi kunnskap om grunnleggende begreper i evolusjonsteorien som f.eks. adaptasjon og naturlig seleksjon. I 2019, som er første år kurset går, vil vi presentere evolusjonslæren «bottom-up», fra DNA til individ. Emnet gir innsikt i grunnlengede begreper og forståelse av evolusjon av DNA fra tidlige RNA-replikatorer til komplekse livsformer og livshistorie. Emnet skal vise til sammenhengen mellom gener, fysiologi og adferd samt artsdannelse, kjønnet reproduksjon og seksuell seleksjon og fylogeni.

Søknadsfrist

Søknadsfrist enkeltemner: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALFA

Hva lærer du

Studenten skal etter endt kurs ha tilegnet seg følgende:

Kunnskaper:

Mer spesifikt:

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet skal omfatte 24 t undervisning (forelesninger,seminar/kollokvier).

Det forventes at studenter skal ha lest og satt seg inn i faget, slik at det er rom for diskusjoner og dialog med faglærer. 


Eksamen

Skriftlig eksamen på 3 timer.

Bokstavkarakterer A-E for bestått. F er ikke bestått. 

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 04.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Forelesninger prof. Jørgen Berge
prof. Rune Knudsen
inst.leder Geir Rudolfsen
prof. Karsten Bruno Heinrich Fischer
prof. Kirsten Krause
post.doc. Javier Sanchez Romano
prof. David Grey Hazlerigg