Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

FAR-2201 Immunologi og mikrobiologi - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor i farmasi på UiT og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Immunologi:

Mikrobiologi:

Emnet har gjennomgående fokus på farmasøytiske problemstillinger


Obligatorisk forkunnskapskrav

FAR-1101 Farmasi grunnemne, FAR-1201 Cellebiologi og biokjemi, FAR-1301 Farmasøytisk kjemi, HEL-0700 Felleskurs Helsefakultetet, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å:

Kunnskap, ferdighet og generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. Pensumlitteraturen er på engelsk og norsk.

Undervisning

Forelesninger

Seminar (obligatorisk)

Kollokvier

Laboratorieøvelser (obligatorisk)


Eksamen

Arbeidskrav: Godkjent laboratoriekurs og seminar

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i 9 påfølgende semester.

Eksamen: En skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100 %. Det gis bokstavkarakterer A-F, der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet.

Utsatt eksamen: Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Se eksamensforskriften for mer informasjon.

 

Forkunnskapskrav:

Alle førsteårsemner må være bestått for å kunne ta emnet (se beskrivelse ovenfor) 


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 27.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FAR-2031 Anvendt farmakologi 5 stp
Undervisning Høst 2019
Første gang: Onsdag 16.august 2017 kl. 1315
Forelesning prof. Ørjan Olsvik
f.aman. Garth Daryl Tylden
f.aman. Jorunn Pauline Cavanagh
prof. Pål Jarle Johnsen
prof. Ørjan Samuelsen
f.aman. Elizabeth Gladys Aarag Fredheim
stip. Ida Marie Løken Killie
forsker Anett Kristin Larsen
Labgruppe Reidunn Silje Lauksund
f.aman. Elizabeth Gladys Aarag Fredheim
stip. Merete Storflor
Francois Cléon
stip. Jónína Gudmundsdóttir
Seminar f.aman. Garth Daryl Tylden
f.aman. Jorunn Pauline Cavanagh
prof. Pål Jarle Johnsen
prof. Ørjan Samuelsen
f.aman. Elizabeth Gladys Aarag Fredheim
stip. Ida Marie Løken Killie
forsker Julia Maria Kloos
stip. Jónína Gudmundsdóttir