Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

FAR-3002 Påbygningsemne i farmasøytiske fag - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi, nærmere bestemt bachelorkandidater i farmasi fra Nord universitet, OsloMet (tidligere HiOA), eller tilsvarende. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. 

Deler av emnet er felles med emnet FAR-2201 Immunologi og mikrobiologi og FAR-2302 Legemiddelanalyse.


Innhold

 


Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å:

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning

Seminar (obligatorisk, dersom ikke annet er opplyst)

Laboratoriekurs (obligatorisk)

Gruppearbeid med sirkulerende veileder

PBL-grupper (obligatorisk)

Læringssti (Canvas): 3 stk

Quiz (Canvas): 2 stk


Eksamen

Arbeidskrav:

Godkjent laboratoriekurs

Oppmøte og deltakelse på presentasjonsteknikkseminar

Muntlig presentasjon PBL-arbeid

Muntlig gruppepresentasjon immunologi

Obligatoriske oppgaver (nærmere informasjon gis ved semesterstart)

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i 9 påfølgende semester.

Eksamen: En individuell skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100 %.

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F.

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen, eller leverer legemelding tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet. Utsatt eksamen: Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 11.10.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Første gang: Onsdag 15.august 2018 kl.0915
Forelesning f.aman. Guro Forsdahl
f.aman. Terje Vasskog
f.aman. Jorunn Pauline Cavanagh
prof. Einar Paul Helge Jensen
f.aman. Marit Waaseth
stip. Ida Marie Løken Killie
f.aman. Elin Christina Lehnbom
Labgruppe sr.ing. Trude Anderssen
f.aman. Terje Vasskog
overing. Martina Havelkova
stip. Julie Strømberg
Seminar f.aman. Guro Forsdahl
sr.ing. Trude Anderssen
f.aman. Kjell Hermann Halvorsen
f.aman. Terje Vasskog
f.aman. Beate Hennie Garcia
f.aman. Lars Småbrekke
f.aman. Jorunn Pauline Cavanagh
prof. Einar Paul Helge Jensen
f.aman. Marit Waaseth
f.aman. Elin Christina Lehnbom
Gruppe 1 f.aman. Marit Waaseth
f.aman. Elin Christina Lehnbom
Gruppe 2 f.aman. Marit Waaseth
Gruppe 3 f.aman. Marit Waaseth
PBL-gruppe 1 f.aman. Marit Waaseth
PBL-gruppe 3 f.aman. Marit Waaseth