Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

FAR-3011 Vitenskapelig metode og tekstforståelse - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold


Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å:

Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. Pensumlitteraturen er på norsk og engelsk.

Undervisning

Forelesninger

Litteraturseminar (obligatorisk)

Grupper (obligatorisk)


Eksamen

Arbeidskrav:

Deltakelse på obligatorisk undervisning.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i 9 påfølgende semester.

Eksamen:

Muntlig presentasjon på 30 minutter.

Karakterskala:

Bestått/ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet. Utsatt eksamen: Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Se eksamensforskriften for mer informasjon.

Undervisning Høst 2019
Første gang: Mandag 30.oktober 2017
Forelesning prof. Raul Primicerio
Seminar prof. Raul Primicerio
Regneøevelser prof. Raul Primicerio
Grupper prof. Raul Primicerio