Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

FSK-1101 Kjemi for fiskeri- og havbruksvitenskap - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet er spesialtilpasset bachelorstudentene i fiskeri- og havbruksvitenskap for å gi nødvendig minimum kunnskap for å gå videre med biokjemi, mikrobiologi og fiskerikjemi.

Oppgavene i laboratoriekurset er valgt ut fra å gi innføring i sentrale teknikker på laboratoriet. 

Følgende tema blir gjennomgått:


Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse
Studenten skal utdype sine kunnskaper innen et utvalg relevante emner. Dette innebærer at studenten kan:

Ferdigheter
Studenten skal kunne:

Generell kompetanse
Studenten skal ha:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, lab og seminarer.

Eksamen

Skoleeksamen og innlevering. 
Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, der F er ikke-bestått.

Tillatte hjelpemidler ved eksamen:

Arbeidskrav:

For å kunne gå opp til eksamen må følgende arbeidskrav være oppfylt:

Kontinuasjonseksamen: 

Det tilbys kontinuasjonseksamen påfølgende semester ved stryk.

Arbeidskrav: Adgang til eksamen forutsetter bestått laboratoriekurs og tilhørende kortfattede labjournaler må være godkjent for å ta eksamen.

Kontinuasjonseksamen: Det tilbys kontinuasjonseksamen påfølgende semester ved stryk.


Dato for eksamen

Skriftlig 06.12.2019;Rapport utlevering 31.10.2019 innlevering 07.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FSK-1000 Kjemi for fiskerifag 5 stp
Undervisning Høst 2019
Lectures stip. Kristel Berg
f.aman. Kine Østnes Hansen
stip. Greta Kristine Johansen
Seminar gr f.aman. Kine Østnes Hansen
stip. Greta Kristine Johansen
Lab. gr stip. Kristel Berg
f.aman. Kine Østnes Hansen
stip. Greta Kristine Johansen
Lab. gr 1 stip. Kristel Berg
Lab. gr 2 stip. Kristel Berg