Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

IGR1602 Beregningsorientert programmering og statistikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas av enkeltemne.

Innhold

Beregningsorienter programmering

Det er to moduler. Modul 1 utgjør 3 studiepoeng og Modul 2 utgjør 2 studiepoeng.

Statistikk

Sannsynlighetsbegrepet

Deskriptiv Statistikk

Statistisk analyse


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Hva lærer du

Emnet har to deler, "Beregningsorientert programmering" og "Statistikk".

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Beregningsorientert programmering 

Denne del skal gi forståelse for grunnleggende programmering og verktøy til analyse. 

Kunnskap 

Kandidaten kan

Ferdigheter 

Kandidaten kan 

Generell kompetanse 

Kandidaten

Statistikk 

Denne delen skal bidra til å utvikle forståelse for hvordan data kan samles inn, bearbeides, tolkes, analyseres for å gi bedre grunnlag for beslutninger der usikkerhet er en sentral faktor. 

Kunnskap 

Kandidaten har  

Ferdigheter 

Etter å ha fullført statistikkdelen av kurset kan kandidaten: 

Generell kompetanse  

Etter å ha fullført statistikkdelen av kurset kan kandidaten: 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Beregningsorientert programmering

Forelesninger og instruksjoner foreligger som opptak og forventes brukt av studentene. Det vil være kollektiv gjennomgang av eksempler og kollektivt styrte øvinger i starten. Gjennomføring av øving hvor veileder/assistent er tilgjengelig.

Statistikk

Forelesninger, oppgaveløsning og nettbasert multimedia innhold (E-læring)


Eksamen

Arbeidskrav

Beregningsorientert programmering 

2 obligatoriske øvinger. Begge må være godkjent. 

Statistikk 

To av tre innleveringer må være godkjent.

Eksamen og vurdering

Beregningsorientert programmering (50%)  

Digital eksamen (eTest) under tilsyn.

Godkjente hjelpemidler opplyses ved semesterstart.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Statistikk (50%) 

3 timers skriftlig eksamen 

Godkjente hjelpemidler:  

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Både vurdering fra Beregningsorientert programmering og Statistikk må ha ståkarakter for å få karakter i emnet.

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Ved manglende vurdering i en av delene er det tilstrekkelig med kontinuasjon i den av delene som mangler. Tidspunkt for kontinuasjon følger eksamensforskriftene og publiseres særskilt.


Emnet overlapper disse emnene

IGR1514 Grunnleggende data 5 stp
Undervisning Høst 2019
Statistikk uni.lekt. Kjell Gunnar Boldermo
stud.kons. Elisabeth Kulseng-Johansen
uni.lekt. Knut Ivar Foshaug
BoP uni.lekt. Hans Richard Leon Movik
uni.lekt. Rune Bostad
uni.lekt. Arild Steen