Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

IGR1613 Matematikk 3 / Fysikk 2 - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for industriell teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

TEK-2801 Fysikk 2 5 stp

Innhold

Matematikk 3

Fysikk 2


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Forkunnskapskrav: Bestått emnene Matematikk 1, Matematikk 2 og Fysikk (IGR1603)

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1600 Matematikk 1, IGR1601 Matematikk 2, IGR1603 Fysikk/Kjemieller IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1601 Matematikk 2, IGR1603 Fysikk/Kjemi

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Matematikk 3

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:

Fysikk 2

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten har opparbeidet et faglig grunnlag forståelse i fysikk som andre emner kan bygge videre på.

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger med oppgaveregning.

Eksamen

Arbeidskrav:

To av tre innleveringer Fysikk 2 og i Matematikk 3 må være godkjent. For å få godkjent må innleveringene leveres innen fristen og minst 50% av besvarelsen må være rett.

Ved stryk på ordinær og kontinuasjonseksamen, må arbeidskrav oppfylles på nytt ved neste emneavvikling.

Eksamen og vurdering:

Avsluttende 3-timers skriftlig eksamen, i hvert delemne.

Vekting i sluttkarakter for emnet: Matematikk 3 og Fysikk 2 teller 50 % hver i IGR1613

Vurderingsuttrykk: A-F. A er best, F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler til eksamen:

Både vurdering fra delemne Matematikk 3 og delemne Fysikk 2 må ha stå karakter for å få karakter i emnet. Ved manglende vurdering i en av delene er det tilstrekkelig med kontinuasjon i den av delene som mangler. Tidspunkt for kontinuasjon publiseres særskilt.


Dato for eksamen

Matematikk 3 skriftlig 06.12.2019;Fysikk 2 skriftlig 13.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.