Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

IGR1613 Matematikk 3 / Fysikk 2 - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Matematikk 3

Fysikk 2


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Forkunnskapskrav: Bestått emnene Matematikk 1, Matematikk 2 og Fysikk (IGR1603)

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1600 Matematikk 1, IGR1601 Matematikk 2, IGR1603 Fysikk/Kjemieller IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1601 Matematikk 2, IGR1603 Fysikk/Kjemi

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Matematikk 3

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:

Fysikk 2

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten har opparbeidet et faglig grunnlag forståelse i fysikk som andre emner kan bygge videre på.

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger med oppgaveregning.

Eksamen

Arbeidskrav:

To av tre innleveringer Fysikk 2 og i Matematikk 3 må være godkjent. For å få godkjent må innleveringene leveres innen fristen og minst 50% av besvarelsen må være rett.

Ved stryk på ordinær og kontinuasjonseksamen, må arbeidskrav oppfylles på nytt ved neste emneavvikling.

Eksamen og vurdering:

Avsluttende 3-timers skriftlig eksamen, i hvert delemne.

Vekting i sluttkarakter for emnet: Matematikk 3 og Fysikk 2 teller 50 % hver i IGR1613

Vurderingsuttrykk: A-F. A er best, F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler til eksamen:

Både vurdering fra delemne Matematikk 3 og delemne Fysikk 2 må ha stå karakter for å få karakter i emnet. Ved manglende vurdering i en av delene er det tilstrekkelig med kontinuasjon i den av delene som mangler. Tidspunkt for kontinuasjon publiseres særskilt.


Dato for eksamen

Matematikk 3 skriftlig 06.12.2019;Fysikk 2 skriftlig 13.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

ITE1613 Matematikk 3 5 stp
Undervisning Høst 2019
Fysikk2 uni.lekt. Per Ødegaard
uni.lekt. Alexandra Leonidovna Zueva Fløstrand
Matte3 f.aman. Klas Mats Pettersson
h.lærer Kjell Gunnar Boldermo
f.lekt. Petter Pettersen
stip. Ane Solbakken Sæterdal
vit.ass. Raymond Klippenvåg Wang
h.lektor Ghada Bouzidi