Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

ITE1809 Datamaskingrafikk og spillprogrammering - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Pensumet er innrettet på 3D-grafikk for spill og simuleringer og vil ta utgangspunkt i aktuelle 3D-grafikk plattformer.

3D grafikkprogrammering:


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 - enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom 6 undervisningstimer per uke i løpet av høstsemestret. Nettstudenter kan følge forelesning direkte eller det kan ses som opptak i ettertid. Alle studenter har tilgang til opptak.

Emnet gjennomføres som teoretisk kunnskapsformidling og via praktiske øvinger og veiledning.

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom praktiske programmeringsoppgaver.


Eksamen

Arbeidskrav

Eksamen og vurdering

Samlet vurdering (VS) med bokstavkarakter.

Karakter i faget settes på bakgrunn av følgende elementer:

 Alle må være levert og bestått.

Kontinuasjon på individuell e-test er mulig. Dette gjøres i påfølgende kontinuasjonsperiode. Ved ikke bestått på prosjektoppgave og/eller programmeringsoppgave må emnet tas på nytt ved neste gangs gjennomføring av emnet..


Emnet overlapper disse emnene

DTE-2800 Datamaskingrafikk 10 stp
Undervisning Høst 2019
Forelesning uni.lekt. Werner Farstad