Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

ITE1811 Webapplikasjoner 2 - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Overveiende praktisk med en del teori.

Emnet kan tas som ekeltemne.


Innhold

Kandidaten skal lære webprogrammering på .NET plattformen med MVC rammeverket i C#.

Innhold:


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Obligatorisk forkunnskapskrav

ITE1805 Databaser og webapplikasjoner 1, ITE1900 Programmering 1

Hva lærer du

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Felles forelesninger i auditorium/datalab. Obligatoriske arbeider på datalab.

Eksamen

Arbeidskrav

3 obligatoriske oppgaver som vurderes bestått/ikke-bestått. Alle oppgavene må være bestått for å kunne ta prosjektoppgaven.

Eksamen og vurdering

Sluttkarakter settes på bakgrunn av følgende karaktergivende/obligatoriske oppgave: En større prosjektoppgave med bokstavkarakter.

Kontinuasjons­eksamen

Ved ikke bestått på prosjektoppgave eller obligatoriske oppgaver må disse tas på nytt ved neste gangs gjennomføring av emnet.


Dato for eksamen

Prosjektoppgave innlevering 02.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

DTE-2802 Webapplikasjoner 2 10 stp
Undervisning Høst 2019
Forelesning uni.lekt. Knut Collin