Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

ITE1885 Analog og digital elektronikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Digitale kretser:

Analog elektronikk


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 - enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

   Studenten kan:

Ferdigheter

   Studenten kan:

Generell kompetanse

  Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet undervises hvert høstsemester. Undervisningen består av forelesninger, samt obligatoriske innleveringer og laboratorieøvelser. Nettstudenter kan følge forelesningene via nettet, og samles to uker på campus for å gjennomføre laboratorieøvelsene.

Eksamen

Arbeidskrav

Digitale kretser:

Analog elektronikk:

Eksamen og vurdering For hver av delene analog elektronikk og digital elektronikk jobber studentene med 3 obligatoriske oppgaver, som de leverer inn utkast av i løpet av høsten. Disse utkastene representerer de obligatoriske innleveringen under arbeidskrav. Studentene får tilbakemelding på utkastene og jobber videre med disse. Ved slutten av semesteret velger studentene to av de tre oppgavene som de vil levere inn å få karakter på. Eksamen og vurderingsform er dermed mappevurdering der to obligatoriske oppgaver fra analog elektronikk og to obligatoriske oppgaver fra digitale kretser, karaktersettes etter karakterskala A-F, og teller med i den totale evalueringen i emnet. 

Alle elementene i mappen må ha ståkarakter for å få karakter i emnet. Det gis en felles karakter for hele emnet.

Kontinuasjons­eksamen Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter i dette emnet.


Emnet overlapper disse emnene

ELE-2503 Digitalteknikk 5 stp
Undervisning Høst 2019
Forelesning uni.lekt. Annette Fossli Brustad