Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

ITE1893 Sikker kunnskapshåndtering og standardisering - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Overveiende teoretisk med praktiske øvinger.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Innhold

Emnet belyser metoder, systemer og rutiner for å etablere sikre IT-systemer for håndtering av kunnskap i store organisasjoner ved hjelp av standarder og andre beste metoder for temaet. Her i ligger momenter som tilgangskontroll, distribuert autentisering, garanti for tilgjengelighet, konfidensialitet, informasjonsintegritet, risikostyring, risikostyringens begrensninger, hendelsesrapporteringssystemer, konsekvensanalyse, hendelseshåndtering: forberedelse, organisering, preventive tiltak, deteksjon, hendelsesmelding, reaksjon, gjenoppretting, vedlikehold m.v.

Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Obligatorisk forkunnskapskrav

ITE1807 Systemutvikling

Hva lærer du

Forbehold om endring da emnet er under utvikling

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse for


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning og øvinger/prosjekt på datalab. Flertallet av arbeidskrav er selvstendige oppgaver og det kreves deltakelse i ett prosjekt bestående av flere prosjektgrupper.

Eksamen

Arbeidskrav

Et antall øvinger: Publisert på LMS.

Prosjekter publisert på LMS.

Eksamen og vurdering

Samlet vurdering (VS) med bokstavkarakter: Vurderingen vil bestå av flere obligatoriske arbeider og e-test (vurderingselementer). Krav til vurderingselementer publiseres ved kursstart. Alle vurderingselementer må oppnå karakter E eller bedre for å få karakter i emnet. Dersom det mangler vurderingselementer blir det ikke gjort en samlet vurdering og det gis ikke karater i emnet.

Kontinuasjons­eksamen

Blir emnet vurdert til F åpnes muligheten for kontinuasjon ved at man forbedrer vurderingselementer. Kontinuasjonstidspunkter følger UiTs forskrifter.


Dato for eksamen

Mappeevaluering innlevering 29.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019