Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

ITE1893 Sikker kunnskapshåndtering og standardisering - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Overveiende teoretisk med praktiske øvinger.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Innhold

Emnet belyser metoder, systemer og rutiner for å etablere sikre IT-systemer for håndtering av kunnskap i store organisasjoner ved hjelp av standarder og andre beste metoder for temaet. Her i ligger momenter som tilgangskontroll, distribuert autentisering, garanti for tilgjengelighet, konfidensialitet, informasjonsintegritet, risikostyring, risikostyringens begrensninger, hendelsesrapporteringssystemer, konsekvensanalyse, hendelseshåndtering: forberedelse, organisering, preventive tiltak, deteksjon, hendelsesmelding, reaksjon, gjenoppretting, vedlikehold m.v.

Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Obligatorisk forkunnskapskrav

ITE1807 Systemutvikling

Hva lærer du

Forbehold om endring da emnet er under utvikling

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse for


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning og øvinger/prosjekt på datalab. Flertallet av arbeidskrav er selvstendige oppgaver og det kreves deltakelse i ett prosjekt bestående av flere prosjektgrupper.

Eksamen

Arbeidskrav

Et antall øvinger: Publisert på LMS.

Prosjekter publisert på LMS.

Eksamen og vurdering

Samlet vurdering (VS) med bokstavkarakter: Vurderingen vil bestå av flere obligatoriske arbeider og e-test (vurderingselementer). Krav til vurderingselementer publiseres ved kursstart. Alle vurderingselementer må oppnå karakter E eller bedre for å få karakter i emnet. Dersom det mangler vurderingselementer blir det ikke gjort en samlet vurdering og det gis ikke karater i emnet.

Kontinuasjons­eksamen

Blir emnet vurdert til F åpnes muligheten for kontinuasjon ved at man forbedrer vurderingselementer. Kontinuasjonstidspunkter følger UiTs forskrifter.


Emnet overlapper disse emnene

DTE-2803 Sikker kunnskapshåndtering og standardisering 10 stp
Undervisning Høst 2019