Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

ITE1895 Bearbeiding inkl måleteknikk og materiallære - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Materiallære

Typer av konstruksjonsmaterialer (metaller, glass og keramer, polymermaterialer, kompositter). Materialenes karakteristiske egenskaper (strekkfasthet og flytegrense, hardhet, sprøhet og duktilitet, siging, bruddtyper). Materialprøving (strekk, bøye, andre tester, destruktive og ikke-destruktive, korrosjon). Materialstruktur (metallgitter, krystaller og amorfe stoffer, defekter, dislokasjoner, diffusjon, fasediagram, polymerers struktur, fiber- og andre komposittformer). Laboratorie-observasjoner. Plastisk deformasjon, herdemekanismer, utdyping av fase- og strukturomvandlinger, størkning, brudd og utmatting. Introduksjon til systematisk materialvalg. Materialmodeller. Mer om korrosjon. Laboratoriearbeid.

Tilvirkningsteknikk

Verkstedteknisk måleteknikk, støperiteknikk, plastiske bearbeidingsprosesser, oppdelende bearbeidingsprosesser, sammen føyende bearbeidingsprosesser, sponende bearbeidingsprosesser inkl. CNC-styring, spesielle bearbeidingsprosesser, tilvirkningsteknologi for plastprodukter og pulvermetallurgi. Laboratoriearbeid.


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag, campus; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1603 Fysikk/Kjemi, IGR1610 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder MA/PT

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regneøvinger og laboratoriearbeid

Eksamen

Arbeidskrav:

Eksamen og vurdering:

5 timers skriftlig skoleeksamen

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.  

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet

Undervisning Høst 2019
Forelesning uni.lekt. Magnus Kristian Aanstad