Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

ITE1902 Vegplanlegging og vegteknologi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet er teoretisk. Emnet kan tas som enkeltemne. 

Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

Innenfor temaet vegplanlegging skal Studenten lære om;

Innenfor temaet vegteknologi skal Studenten lære om;


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Forkunnskapskrav: For å gjennomføre emnet må ITE 1861 Veg- og VA-teknikk eller tilsvarende kompetanse være godkjent.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal Studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

i. Studenten skal tilegne seg kunnskap i hovedelementene innenfor vegplanlegging med fokus på

ii. Studenten skal tilegne seg kunnskap i hovedelementene innenfor vegteknologi med fokus på

Ferdigheter:

iii. Studenten skal tilegne seg ferdigheter innenfor prosjektering og planlegging for bygging av veger.

Kompetanse:

iv. Studenten skal erverve generell kompetanse innenfor det å selv kunne utføre prosjektering og planlegge veginfrastruktur og vurdere andres prosjektering og planlegging.

v. Studenten skal erverve seg tilstrekkelig fagtermologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor prosjektering og planlegging av veginfrastruktur.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervisers i hvert høstsemester. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom inntil åtte (8) undervisningstimer per uke med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan følge disse forelesningen via nettet - direkte eller i opptak.

Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling. Studentenes ferdigheter fremmes gjennom obligatoriske øvinger. Samtlige øvinger leveres av studenten på UiT's gjeldende plattform.


Eksamen

Arbeidskrav

Eksamen og vurdering

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Emnets vurderingsuttrykk er en gradert skala med fem (5) trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Emnet består av en fem (5) timers skriftlig eksamen. Vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §20 - Fusk.

Den fem (5) timers skriftlige eksamen skal gjennomføres med alle generelle skriftlige hjelpemidler og godkjent kalkulator.

Ekstern sensor vurderer 100% av besvarelsene.

Kontinuasjons­eksamen


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 12.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Undervisning f.lekt. Tor Konrad Kildal