Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Teoretisk og praktisk.

Emnet er tilgjengelig som enkeltemne eller valgemne i enkelte studieprogram.


Innhold

Emnet er ment å gi en moderne introduksjon til kjemi i en tid der de tradisjonelle grensene mellom fagene blir stadig mindre tydelig. I dag er kjemi en essensiell del av biologi, medisin, materialvitenskap og vår forståelse av miljø. Emnet gir en grundig innføring i sentrale kjemiske begreper, og danner grunnlag for videre studier i kjemi og andre fag som krever kjemi. Følgende tema blir gjennomgått:


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 og R2 og enten Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Anbefalte forkunnskaper: Kjemi 1, da KJE-1001 bygger på dette.


Hva lærer du

Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper i et utvalg relevante emner innen disiplinen kjemi. Dette innebærer at studenten kan

 

Kunnskaper og forståelse

 

Ferdigheter

 

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings-/eksamensspråket vil være norsk. Pensumlitteraturen vil hovedsakelig være på engelsk. 

Undervisning

Forelesninger: 40-50 t Seminar/øvinger: 30 t Laboratoriekurs: 5 øvelser à 5 t

Eksamen

En avsluttende 6 timers skriftlig eksamen som teller 100%. Bokstavkarakterer A-E, F - stryk

Arbeidskrav:

For å kunne gå opp til eksamen må følgende arbeidskrav være oppfylt:


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 16.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FSK-1001KJ Innføring i fiskerifag: Kjemidel 8 stp
Undervisning Høst 2019
Første frammøte: Annonseres senere, se timeplan
Forelesning prof. Bjørn Olav Brandsdal
forsker Geir Villy Isaksen
forsker Martinus Theodorus Petrus Beerepoot
stip. Karolina Solheimslid Eikås
Mandager 1015-12, Onsdager 1415-16

Seminar For nærmere informasjon om gruppeinndeling og tidspunkt - se under Timeplaner

Sem. gr. 1: Reserve Gruppe 1 er reservert for studenter på IVT og farmasi - Torsdager 1015-12

stip. Greta Kristine Johansen
stip. Heidi Therese Hillier
Sem. gr. 2: Biologi, Biomedisin Gruppe 2 er reservert for Biologi- og biomedisinstudenter - Tirsdager kl. 1015-12

stip. Heidi Therese Hillier
Sem. gr. 3: Kjemi, lektor i realfag, akvamedisin og bioteknologi Gruppe 3 er reservert for studenter på kjemi - Torsdager kl. 0815-10

stip. Gabriel Adolfo Gerez Sazo
Sem. gr. 4: Farmasi. Gruppe 4 er reservert for farmasistudenter - Mandager kl. 1415-16

stip. Heidi Therese Hillier
stip. Karolina Solheimslid Eikås
Sem. gr. 5: Farmasi Gruppe 5 er reservert for farmasistudenter - Mandager kl. 1415-16

stip. Greta Kristine Johansen
stip. Gabriel Adolfo Gerez Sazo
Sem. gr. 6: Biologi, Biomedisin Gruppe 6 er reservert for Biologi- og Biomedisinstudenter - Tirsdager kl. 1015-12

stip. Greta Kristine Johansen
stip. Gabriel Adolfo Gerez Sazo
Sem. gr. 7: Energi, klima og miljø Gruppe 7 er reservert for energi, klima og miljøstudenter - Onsdager kl. 0815-10

stip. Birta Ravdna Alexandersen Sarre
stip. Gabriel Adolfo Gerez Sazo
Kjemi Boost øvinglær. Magnus Burkow
stip. Greta Kristine Johansen
stip. Gabriel Adolfo Gerez Sazo
stip. Karolina Solheimslid Eikås
Sem. gr. 8: Geologi Gruppe 8 er reservert for geologistudenter - Onsdager kl. 0815-10

stip. Birta Ravdna Alexandersen Sarre
stip. Gabriel Adolfo Gerez Sazo
Sem. gr. 9: Biologi, Biomedisin Gruppe 9 er reservert for Biologi- og Biomedisinstudenter- Tirsdager 0815-10

stip. Greta Kristine Johansen
stip. Heidi Therese Hillier
Sem. gr. 10: Reserve Gruppe 10 er reservert for Biologi-, biomedisinstudenter - tirsdager kl. 0815-1000

Sem. gr. 11: Akvamedisin og Bioteknologi Gruppe 11 er reservert for akvamedisin- og bioteknologistudenter - torsdager kl. 0815-10

stip. Greta Kristine Johansen
stip. Karolina Solheimslid Eikås
Sem. gr. 12: Reserve Gruppe 12 er reservert for lektorstudenter - torsdager kl. 0815-10

Studenter med godkjente seminar Studenter som har godkjent seminarundervisning fra før (K-100 eller KJE-1001) trenger ikke å følge seminarene på nytt for å få gå opp til eksamen. Det viser seg imidlertid at også studenter som har godkjente seminar må velge seminargruppe for å få meldt seg opp til eksamen.Studenter med godkjent seminar bes om å melde seg på gruppe for studenter med godkjent seminar.

Laboratoriekurs Laboratoriekurset på KJE-1001 er obligatorisk, dvs. at godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å få gå opp til avsluttende eksamen. Hver enkelt student er på lab. en dag per uke annenhver uke. Obligatorisk sikkerhetsforelesning gis i uke 37.

Laboratoriekurset starter i uke 38.

Lab. gr. 1: Geologi Labgruppe 1 er reservert for studenter på geologi og IVT

Laboratoriekurset for gr. 1 starter i uke 39.

Lab. gr. 2: Biomedisin Labgruppe 2 er reservert for studenter på Biomedisin

overing. Frederick Alan Leeson
øvinglær. Magnus Burkow
stip. Ljiljana Pavlovic
Laboratoriekurset for gr. 2 starter i uke 39.

Lab. gr. 3: Kjemi, Lektor i realfag Labgruppe 3 er reservert for studenter på kjemi og lektorutdanninga.

overing. Jostein Andreas Johansen
Seila Pandur
overing. Frederick Alan Leeson
stip. Uranbaatar Erdenebileg
stip. Ljiljana Pavlovic
stip. Typhaine Le Doujet
Laboratoriekurset for gr. 3 starter i uke 38.

Lab. gr. 4: Farmasi. Labgruppe 4 er reservert for farmasistudenter.

overing. Jostein Andreas Johansen
overing. Frederick Alan Leeson
stip. Fredrik Garnås Rylandsholm
stip. Typhaine Le Doujet
stip. Manuel Karl Langer
Laboratoriekurset for gr. 4 starter i uke 38.

Lab. gr. 5: Energi, klima og miljø Labgruppe 5 er reservert for studenter på Energi, klima og miljø

overing. Jostein Andreas Johansen
overing. Frederick Alan Leeson
stip. Bente Sirin Barge
Laboratoriekurset for gr. 5 starter i uke 38.

Lab. gr. 6: Biomedisin, Biologi Labgruppe 6 er reservert for studenter på Biomedisin og biologi

overing. Jostein Andreas Johansen
Seila Pandur
stip. Juho Aleksi Kosonen
stip. Ljiljana Pavlovic
stip. Typhaine Le Doujet
stip. Manuel Karl Langer
Laboratoriekurset for gr. 6 starter i uke 38.

Lab. gr. 7: Farmasi Labgruppe 7 er reservert for farmasistudenter.

overing. Jostein Andreas Johansen
stip. Juho Aleksi Kosonen
stip. Aya Hashem Mohamed Ismael
stip. Ljiljana Pavlovic
stip. Typhaine Le Doujet
stip. Gabriel Adolfo Gerez Sazo
stip. Manuel Karl Langer
Laboratoriekurset for gr. 7 starter i uke 39.

Lab. gr. 8: Biologi Labgruppe 8 er reservert for Biologi-studenter

overing. Frederick Alan Leeson
stip. Typhaine Le Doujet
stip. Mikkel Christensen
stip. Manuel Karl Langer
Laboratoriekurset for gr. 8 starter i uke 38.

Lab. gr. 9: Akvamedisin, bioteknologi Labgruppe 9 er reservert for akvamedisin- og bioteknologistudenter

overing. Jostein Andreas Johansen
stip. Aya Hashem Mohamed Ismael
stip. Ljiljana Pavlovic
stip. Typhaine Le Doujet
stip. Manuel Karl Langer
stip. Susann Trondsen
Laboratoriekurset for gr. 9 starter i uke 39.

Studenter med godkjent lab. fra før Studenter som har godkjent lab. fra før (K-100 eller KJE-1001) trenger ikke å ta laben på nytt for å få gå opp til eksamen. Det viser seg imidlertid at også studenter som har godkjent lab. må velge lab. gruppe for å få meldt seg opp til eksamen. Studenter med godkjent lab. bes om å melde seg på gruppe for studenter med godkjent lab fra før.

Lab.teori Sikkerhetsforelesning (obligatorisk) uke 37 (tirsdag kl. 12:15-14). Deretter lab.gjennomgåelse annenhver uke (partallsuker) fra og med uke 38 (mandager kl 0915-10) Teorifagbygget Hus 1, 1.820- AUD1

øvinglær. Magnus Burkow
stip. Uranbaatar Erdenebileg
stip. Fredrik Garnås Rylandsholm
stip. Bente Sirin Barge
stip. Juho Aleksi Kosonen
stip. Heidi Therese Hillier
stip. Aya Hashem Mohamed Ismael
stip. Ljiljana Pavlovic
stip. Typhaine Le Doujet
stip. Gabriel Adolfo Gerez Sazo
stip. Mikkel Christensen
stip. Manuel Karl Langer
stip. Susann Trondsen
Rapporthjelp øvinglær. Magnus Burkow
stip. Uranbaatar Erdenebileg
stip. Fredrik Garnås Rylandsholm
stip. Bente Sirin Barge
stip. Juho Aleksi Kosonen
stip. Heidi Therese Hillier
stip. Gabriel Adolfo Gerez Sazo
stip. Mikkel Christensen
stip. Susann Trondsen
Ekstra forelesning for lektorstudenter med praksis prof. Bjørn Olav Brandsdal