Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

KJE-1003 Praktisk organisk kjemi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Teoretisk og praktisk.

Emnet er tilgjengelig som enkeltemne eller valgemne i enkelte studieprogram. 

Emnet tilbys med forbehold om at et minimum antall studenter registrerer seg for emnet.


Innhold

Kurset i praktisk organisk kjemi legger vekt ved alle aspekter av arbeid på kjemisk laboratorium: framstilling, opprensing og identifisering av organiske forbindelser. Her blir du med andre ord presentert for kjemisk håndverk. Innledningsvis får du en innføring i en viktig forutsetning for laboratoriearbeid: sikker håndtering av kjemikalier og utstyr. Gjennom syntese av et antall forbindelser blir du så kjent med ulike typer av utstyr. Du blir videre introdusert til de mest sentrale metodene for opprensing av kjemiske forbindelser for så å bruke spektroskopiske metoder (IR, MS, NMR) for å identifisere produktene og sikkerstille at disse har tilfredsstillende renhet. Dokumentasjon av laboratoriearbeidet i form av en journal vil også bli behandlet.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 og R2 og enten Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Anbefalte forkunnskaper: KJE-1002 eller tilsvarende.

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.


Hva lærer du

Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter i et utvalg relevante emner innen disiplinen organisk kjemi. Dette innebærer at studenten

 

Kunnskaper og forståelse

 

Ferdigheter

 

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings-/eksamensspråket vil hovedsakelig være norsk. Pensumlitteraturen vil hovedsakelig være på engelsk. 

Undervisning

Forelesninger: 15 t Seminar/øvinger: 90 t (intensiv-lab)

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (4t) avholdes etter avsluttet laboratoriekurs, teller 100%. Vurdering: Bestått - ikke bestått.

Den skriftlige eksamen består av to deler, laboratorieteknikk og spektroskopi, og for bestått skal minst 50 % av hver del besvares riktig.

Arbeidskrav:

Adgang til eksamen forutsetter obligatorisk sikkerhetsforelesning, godkjent laboratoriekurs og 4 obligatoriske oppgaver. Oppgavene blir lagt ut i Canvas.

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.

Tillatte hjelpemidler ved eksamen:


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 04.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FAR-1301 Farmasøytisk kjemi 2 stp
Undervisning Høst 2019
Første gang: Se timeplan
Laboratoriekurs Laboratoriekurset kjøres intensivt over fire uker