Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

MAT-1060 Beregningsorientert programmering og statistikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet er delt i to deler;


Hva lærer du

Emnet skal gi studenten kunnskap om statistikk, programmering, algoritmer og numeriske metoder som viktige verktøy i ingeniørfaglig problemløsning.

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

36 timer forelesing og 46 timer øving.

Eksamen

Vurderingen består av 2 deleksamener

1. Digital hjemmeeksamen i beregningsorientert programmering (teller 25 % av sluttkarakteren),

2. Skriftlig 4 timers eksamen som omfatter både statistikk og beregningsorientert programmering (teller 75 % av sluttkarakter)

Resultater fra de to delene blir slått sammen og danner grunnlag for én karakter i emnet. Begge delene må være bestått for at sluttkarakter skal kunne settes.

Det gis en bokstavkarakter på en skala fra A til F, hvor F er stryk.

Kontinuasjonseksamen

Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i den aktuelle delen tidlig i påfølgende semester.

Studenter som ikke har bestått tilbys kontinuasjonseksamen i den aktuelle delen tidlig i påfølgende semester.


Dato for eksamen

Skriftlig 11.12.2019;Hjemme utlevering 25.10.2019 innlevering 04.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Forelesninger f.aman. Ida Friestad Pedersen
uni.lekt. Sindre Hellan
Automasjon gr. 1 f.aman. Ida Friestad Pedersen
Drone gr. 2 f.aman. Ida Friestad Pedersen
Nautikk, Sikkerhet og miljø, Prosessteknologi, VVS gr. 3 f.aman. Ida Friestad Pedersen
Automasjon gr. 1 vit.ass. Kristian Bergum Hilbertsen
Drone gr. 2 vit.ass. Kristian Bergum Hilbertsen
Nautikk, Sikkerhet og miljø, Prosessteknologi, VVS gr. 3 uni.lekt. Sindre Hellan