Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

MED-1501 Medisin og odontologi 1. studieår - 50 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på profesjonsstudiet i medisin og integrert master i odontologi ved UiT. Det kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet består av 6 delemner (1.1- 1.6) samt langsgående temaer (ProfKom og VitKom) som inngår i noen av delemnene:

Delemne 1.1 har undervisning sammen med andre studenter som tar emnet HEL-0700. Emnet har et felles profesjonsforberedende siktemål som omhandler kunnskap om helsevesenet, etikk og kommunikasjon. Delemnet gir også en innføring i læring i en akademisk kontekst med vekt på muntlig og skriftlig presentasjon av fagstoff med kritisk kildebruk. Delemnet er en start på de langsgående temaene ProfKom og VitKom. Det inneholder obligatorisk utplassering i sykehjem.

Delemne 1.2 gir introduksjon til grunnleggende humanbiologi som inkluderer lokalisasjon og hovedfunksjon til organer og organsystemer (funksjonell anatomi), samt utvalgte temaer i kjemi, biokjemi, cellebiologi, basal nevrofysiologi, sansefysiologi og histologi. Det gis også en introduksjon til medisinsk nomenklaturlære. Delemnet inneholder obligatorisk førstehjelpskurs og utplassering på legekontor/tannlegekontor.

Delemne 1.3 omhandler fordøyelse, metabolisme og ernæring, med fokus på biokjemi, fysiologi og histologi som gir kunnskaper om opptak, transport, omsetning og lagring av næringsstoffer. Delemnet omfatter også introduksjon til medisinsk statistikk der de vanligste statistiske analyseteknikker blir beskrevet.

Delemne 1.4 gir en introduksjon til lungenes, nyrenes, hjertets og sirkulasjonssystemets normale anatomi, histologi og fysiologi, en introduksjon i generell/basal farmakologi.

Delemne 1.5 har cellebiologi og genetikk som sentral teoretisk plattform og introduserer basal patologi (sykdomslære) og onkologi (kreftlære).

Delemne 1.6 gir en introduksjon til mikrobielle agens som virus, bakterier og parasitter, både som normalflora hos mennesker, men også som årsak til infeksjonssykdom. Hygiene, smitte, antibiotika og resistensmekanismer er sentrale tema.  Videre introduseres studentene til immunsystemets komponenter og basale funksjoner. Immunresponser/betennelse ved infeksjon, autoimmunitet og vaksiner/immunterapi vil være i fokus.


Hva lærer du

Læringsutbytte generell kompetanse

Etter gjennomført MED-1501 skal studenten kunne:

 

Læringsutbytte ferdighet

Etter gjennomført MED-1501 skal studenten kunne:

 

 

Læringsutbytte kunnskap

Etter gjennomført MED-1501 skal studenten kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men undervisning kan også forekomme på andre skandinaviske språk og engelsk. Eksamensoppgaver er på bokmål/nynorsk. Besvarelser kan være på norsk, dansk eller svensk.

Undervisning

Praksis - Kortvarig praksis ved legekontor/tannlegekontor (2-3 dager).


Eksamen

Se også Utfyllende bestemmelser for eksamen MED-1501.

Eksamen består av en 6 timers skriftlig skoleeksamen som bedømmes til bestått/ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen

Ved vurdering til ikke bestått eller legedokumentert sykdom ved eksamen gis det adgang til kontinuasjons- / utsatt eksamen.

Arbeidskrav

For å få framstille seg til eksamen i MED-1501, er det flere arbeidskrav som skal være godkjent.

Arbeidskrav vil spesifiseres for hvert delemne og kravene beskrives nærmere i dokumentet «Arbeidskrav» som gjøres tilgjengelig i Canvas ved semesterstart. Obligatoriske aktiviteter vil være:

 


Emnet overlapper disse emnene

ERN-1000 Ernæring, individ og samfunn 2 stp
Undervisning Høst 2019
Forelesninger stud.kons. Trygve Valnes
Forel. (1.2) : Introkurs prof. Tor Brynjar Stuge
f.aman. Christen Peder Dahl
f.aman. Maria Perander
prof. Karen Kristine Sørensen
f.aman. Ingrid Petrikke Olsen
f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
f.aman. Jan Are Kolset Johnsen
prof. Baldur Sveinbjørnsson
f.aman. Trond Lamark
f.lekt. Gaute Martin Hansen
prof. Bård Helge Smedsrød
prof. Ellen Aasum
f.lekt. Kjell Lindgård
prof. Knut Tore Lappegård
prof. Ole Kristian Greiner-Tollersrud
prof. Mads Fredrik Gilbert
prof. Guri Skeie
f.aman. Haakon Lindekleiv
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
prof. Elin Synnøve Hadler-Olsen
stud.kons. Stine Skogdal
uni.lekt. Hege Kristin Pettersen
vit.ass. Synne Muggerud Sørensen
Gr.ar. (1.2) : Introkurs prof. Karen Kristine Sørensen
f.aman. Anders Vik
f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
f.lekt. Gaute Martin Hansen
prof. Ellen Aasum
f.lekt. Kjell Lindgård
prof. Guri Skeie
prof. Elin Synnøve Hadler-Olsen
uni.lekt. Lars Inge Byrkjeflot
post.doc. Rania Ali Muhsen Al-Mahdi
uni.lekt. Mia Hermansen
uni.lekt. Hege Kristin Pettersen
vit.ass. John-Martin Løvhaug
øvinglær. Cathrine Elise Warvik
øvinglær. Marika Fjellberg Moldenæs
stip. Aelita Gloria Virginia Konstantinell
øvinglær. Kjellbjørn Jakobsen
Lab (1.2) : Introkurs overing. Gry Evjen
f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
prof. Baldur Sveinbjørnsson
f.lekt. Gaute Martin Hansen
uni.lekt. Homayoun Amirnejad
f.lekt. Kjell Lindgård
f.aman. Neoma Tove Boardman
stip. Pauke Carlijn Schots
øvinglær. Cathrine Elise Warvik
stip. Ingelin Kyrrestad Karlstrøm
Forel (1.3) : Ford., met. og ernæring 1 f.aman. Tonje Bjørndal Braaten
f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
f.aman. Trond Lamark
f.lekt. Gaute Martin Hansen
f.lekt. Kjell Lindgård
prof. Ole Kristian Greiner-Tollersrud
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
f.aman. Jan-Magnus Kvamme
prof. Elin Synnøve Hadler-Olsen
forsker Kristine Andreassen
Lab (1.3) : Ford., met. og ernæring 1 f.lekt. Kjell Lindgård
Gr.arb (1.3) : Ford., met. og ernæring 1 f.aman. Tonje Bjørndal Braaten
f.lekt. Gaute Martin Hansen
stip. André Henriksen
stip. Anja Margrete Davis Norbye
forsker Kristine Andreassen
stip. Guri Annesdotter Norddal
stip. Jan Håkon Rudolfsen
stip. Erlend Hoftun Farbu
stip. Olena Iakunchykova
Forelesning f.aman. Knut Endre Fredriksen
prof. Mads Fredrik Gilbert
PKU - UNN f.aman. Knut Endre Fredriksen
prof. Mads Fredrik Gilbert
Forel (PROFKOM) f.aman. Unni Ringberg
f.aman. May Lill Johansen
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
uni.lekt. Lars Inge Byrkjeflot
vit.ass. Morten Moen Karlsen
PROFKOM Gruppe 1 prof. Maja-Lisa Løchen
prof. Tor Ingebrigtsen
PROFKOM Gruppe 2 prof. Gro Karine Rosvold Berntsen
PROFKOM Gruppe 3 uni.lekt. Simon Kranz
PROFKOM Gruppe 4 prof. Eyvind Jakob Paulssen
f.aman. Johanna Laue
PROFKOM Gruppe 5 prof. Trond Flægstad
PROFKOM Gruppe 6 prof. Torkjel Tveita
PROFKOM Gruppe 7 uni.lekt. Øystein Pedersen
uni.lekt. Hege Kristin Pettersen
PROFKOM Gruppe 8 uni.lekt. Jonas Lian
f.aman. Elise Thoresen Sletten
PROFKOM Gruppe 9 f.aman. Anne Helen Hansen
prof. Johan Bernhard Svartberg
PROFKOM Gruppe 10 prof. Arnfinn Ståle Sundsfjord
prof. Vinjar Magne Fønnebø
f.lekt. Astri Medbø
PROFKOM Gruppe 11 prof. Rolf Ole Lindsetmo
stip. Elisabeth Haug Lund-Stenvold
PROFKOM Gruppe 12 f.aman. Rune Sundset
f.aman. Kirsten Brun Kjelstrup
PROFKOM Gruppe 13 f.aman. Petter Fosse Gjessing
uni.lekt. Rasmus Goll
PROFKOM ODO Gruppe a og b uni.lekt. Hans-Erik Rahm
PROFKOM ODO Gruppe c og d uni.lekt. Hans-Erik Rahm
PROFKOM Gruppe 14 f.aman. Stein Harald Johnsen
f.aman. Markus Thomas Rumpsfeld
Vitkom: Langsgående vitenskapelig kompetanse forelesninger f.bibl. Eirik Reierth
prof. Finn Egil Skjeldestad