Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

MFA-1009 Nautikk intro - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet er ment å gi studentene en innføring i grunnleggende nautikkfaglige problemstillinger som er nødvendig for videre studier innen fagområdet. Emnet inneholder følgende deler:

Del 1: Måle og Instrumenteringsteknikk (50%)

Del 2: Navigasjon Modul 1 - Planlegge og gjennomføre seilas på operativt nivå (40 %)

Del 3: Stabilitet og skipslære (10 %)


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger inntil 48 timer, Laboratorieøvinger 12 timer. 8 Simulatorøving. Obligatoriske innleveringer.

Emnet kan bli undervist på engelsk.


Eksamen

4 timers skriftlig eksamen som teller 100%

Det gis bokstavkarakter A - F

Praktisk prøve på simulator: bestått/ikke bestått

Begge deler må bestås. .

75 % av alle simulatorøvingene, 75 % av alle laboratorieøvinger og 75 % av alle obligatoriske skriftlige innleveringer må være gjennomført og godkjent.

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Dato for eksamen

Skriftlig 22.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

MFA-1001 Måle- og instrumenteringsteknikk 5 stp
Undervisning Høst 2019
Forelesning - Navigasjon uni.lekt. Maria Hammer
uni.lekt. Øyvind Haugseggen
prof. Egil Pedersen
Forelesning Gr. elektro, måleteknikk, stabilitet uni.lekt. Johan-Fredrik Røds
Gruppe 1 øvinglær. Finn Harald Andreas Hansen
Gruppe 2 øvinglær. Finn Harald Andreas Hansen
Gruppe 3 øvinglær. Finn Harald Andreas Hansen
Simulator gr. 1 uni.lekt. Øyvind Haugseggen
Simulator gr. 2 uni.lekt. Øyvind Haugseggen
Simulator gr. 3 øvinglær. Finn Harald Andreas Hansen
Lab - Måleteknikk felles overing. Ståle Antonsen