Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

MFA-1011 Nautikk 2 - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Del 1: Navigasjonsinstrumenter II

Del 2: Navigasjon Modul 4 - ECDIS / AIS

Del 3: Navigasjon Modul 5 - Navigering på ledelses nivå

Del 4: Astronomisk Navigasjon


Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten har:

Ferdigheter

Kandidaten kan:

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger inntil 48 timer. 8 simulatorøvinger, 6 navigasjons-instrument laboreringer og obligatoriske skriftlige innleveringer.

Emnet kan bli undervist på engelsk.


Eksamen

1. Praksis på simulator (teller 30 %).

2. 4-timers skriftlig eksamen (teller 70 %).

Begge deler må være bestått for å få karakter i faget. Det gis en samlet bokstavkarakter A - F.

75% av alle simulatorøvinger, laboratorieøvinger og skriftlige innleveringer må være godkjent for å få adgang til eksamen. Nærmere opplysninger om antall oppgis ved studiestart

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 03.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Forelesning øvinglær. Gudmund Johansen
AIS gr. 1 øvinglær. Gudmund Johansen
AIS gr. 2 uni.lekt. Magne Petter Sollid
øvinglær. Gudmund Johansen
AIS gr. 3 øvinglær. Gudmund Johansen
GNSS gr. 1 øvinglær. Gudmund Johansen
GNSS gr. 2 øvinglær. Gudmund Johansen
GNSS gr. 3 øvinglær. Gudmund Johansen
Gruppe 1 øvinglær. Gudmund Johansen
Gruppe 2 øvinglær. Gudmund Johansen
Brief øvinglær. Gudmund Johansen