Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

MFA-1011 Nautikk 2 - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Del 1: Navigasjonsinstrumenter II

Del 2: Navigasjon Modul 4 - ECDIS / AIS

Del 3: Navigasjon Modul 5 - Navigering på ledelses nivå

Del 4: Astronomisk Navigasjon


Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten har:

Ferdigheter

Kandidaten kan:

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger inntil 48 timer. 8 simulatorøvinger, 6 navigasjons-instrument laboreringer og obligatoriske skriftlige innleveringer.

Emnet kan bli undervist på engelsk.


Eksamen

1. Praksis på simulator (teller 30 %).

2. 4-timers skriftlig eksamen (teller 70 %).

Begge deler må være bestått for å få karakter i faget. Det gis en samlet bokstavkarakter A - F.

75% av alle simulatorøvinger, laboratorieøvinger og skriftlige innleveringer må være godkjent for å få adgang til eksamen. Nærmere opplysninger om antall oppgis ved studiestart

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Undervisning Høst 2019
Forelesning øvinglær. Gudmund Johansen
AIS gr. 1 øvinglær. Gudmund Johansen
AIS gr. 2 uni.lekt. Magne Petter Sollid
øvinglær. Gudmund Johansen
AIS gr. 3 øvinglær. Gudmund Johansen
GNSS gr. 1 øvinglær. Gudmund Johansen
GNSS gr. 2 øvinglær. Gudmund Johansen
GNSS gr. 3 øvinglær. Gudmund Johansen
Gruppe 1 øvinglær. Gudmund Johansen
Gruppe 2 øvinglær. Gudmund Johansen