Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

MFA-2014 Lastehåndtering - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Innhold


Opptakskrav

Generell studiekompetanse + HING. Søknadskode 9391

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten har:

Ferdigheter

Kandidaten kan:

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

48 timer forelesninger, 28 timer øving, 28 timer simulatorøvinger og lastekalkulator program (bulk/olje) og 6 timer pumpe-lab.

Eksamen

5 timers skriftlig eksamen. Det gis bokstavkarakter A - F.

75% av simulatorøvingene, laboratorieøvingene og skriftlige innleveringer må være godkjent for å få adgang til eksamen

Studenter som ikke har bestått ¿ eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Emnet overlapper disse emnene

MS524 Laste- og losseteknikk 10 stp
Undervisning Høst 2019
Forelesning uni.lekt. Kåre Johansen
øvinglær. Maria Kristina Folkesson
Øving uni.lekt. Kåre Johansen
øvinglær. Maria Kristina Folkesson
Lastesimulator gruppe 1 øvinglær. Maria Kristina Folkesson
Lastesimulator gruppe 2 uni.lekt. Kåre Johansen
Lab gruppe 1 sr.ing. Jim Asle Olsen
Lab gruppe 2 sr.ing. Jim Asle Olsen
Lab gruppe 3 sr.ing. Jim Asle Olsen
Lab gruppe 4 sr.ing. Jim Asle Olsen