Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

MFA-2014 Lastehåndtering - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Innhold


Opptakskrav

Generell studiekompetanse + HING. Søknadskode 9391

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten har:

Ferdigheter

Kandidaten kan:

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

48 timer forelesninger, 28 timer øving, 28 timer simulatorøvinger og lastekalkulator program (bulk/olje) og 6 timer pumpe-lab.

Eksamen

5 timers skriftlig eksamen. Det gis bokstavkarakter A - F.

75% av simulatorøvingene, laboratorieøvingene og skriftlige innleveringer må være godkjent for å få adgang til eksamen

Studenter som ikke har bestått ¿ eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 25.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

MS524 Laste- og losseteknikk 10 stp
Undervisning Høst 2019
Forelesning f.aman. Bjørn-Morten Erdal Batalden
uni.lekt. Kåre Johansen
øvinglær. Maria Kristina Folkesson
Øving uni.lekt. Kåre Johansen
øvinglær. Maria Kristina Folkesson
Lastesimulator gruppe 1 uni.lekt. Kåre Johansen
Lastesimulator gruppe 2 uni.lekt. Kåre Johansen
Lab gruppe 1 sr.ing. Jim Asle Olsen
Lab gruppe 2 sr.ing. Jim Asle Olsen
Lab gruppe 3 sr.ing. Jim Asle Olsen
Lab gruppe 4 sr.ing. Jim Asle Olsen