Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

MFA-2016 Marine systemer og maskineri - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold


Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten har:

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

42 timer forelesninger. 28 timer laboratorium/seminar/øving.

Deler av emnet kan bli undervist på engelsk og deler av eksamen kan blir gitt på engelsk.


Eksamen

5 timers skriftlig eksamen.

Det gis bokstavkarakter A - F.

Obligatoriske øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Dato for eksamen

Skriftlig 26.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Forelesning øvinglær. Alexander Norbakken Granslo
f.aman. Lokukaluge Prasad Channa Perera
Øving sr.ing. Jim Asle Olsen
f.aman. Lokukaluge Prasad Channa Perera
Lab gruppe 1 sr.ing. Jim Asle Olsen
Lab gruppe 2 sr.ing. Jim Asle Olsen
Lab gruppe 3 sr.ing. Jim Asle Olsen
Lab gruppe 4 sr.ing. Jim Asle Olsen
Lab Rambergan øvinglær. Alexander Norbakken Granslo