Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

ERN-3000 Klinisk ernæring 1 - 30 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på masterstudiet i klinisk ernæring ved UiT og kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Emnet skal gi studentene en innføring i klinisk ernæring. Emnet tar for seg ansvarsområder og arbeidsmetoder, inklusiv NCP (Nutrition Care Process), for kliniske ernæringsfysiologer, samt helsevesenets oppbygging, relevante lover og forskrifter. 

Emnet omhandler i hovedsak patofysiologi og ernæringsbehandling av sykdommer hos voksne innenfor spesialisthelsetjenesten. Emnet omhandler: gastrointestinale sykdommer, kirurgi, leversykdommer, nyresykdommer, lungesykdommer, hjertesykdommer, revmatologiske sykdommer, nevrologiske sykdommer, kreftsykdommer, intensivernæring, samt sondeernæring og intravenøs ernæring. 


Hva lærer du

Etter avsluttet emne skal studentene kunne: 

Kunnskap: 

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det vil gjennomføres individuell praksis enkelte dager underveis i emnet. 

Undervisningsspråket er i utgangspunktet norsk, men det kan bli aktuelt med forelesninger på andre skandinaviske språk og/eller engelsk. 


Eksamen

Arbeidskrav:

Eksamen: Skriftlig skoleeksamen på 6 timer, vurderes fra A-F, der F er ikke bestått. 

Alle arbeidskrav må være godkjent for en kan ta eksamen. Eksamensspråk er norsk, men ved behov kan studenter fra andre skandinaviske land avlegge svar på dansk eller svensk om ønskelig. 

Kontinuasjonseksamen: Ved stryk på ordinær eksamen må kontinuasjonseksamen tas ved starten av påfølgende semester. For studenter med gyldig legeerklæring på ordinær eksamen, arrangeres utsatt eksamen samtidig som kontinuasjonseksamen. 


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 12.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Forelesninger f.aman. Toralf Melsom
f.aman. Hallvard Lilleng
f.aman. Anders Vik
prof. Øivind Irtun
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
prof. Arthur Revhaug
uni.lekt. Rasmus Goll
prof. Guri Skeie
uni.lekt. Kristina Elisabet Larsby
f.aman. Karin Charlotta Maria Rylander
f.aman. Thomas Karsten Kilvær
prof. Eyvind Jakob Paulssen
uni.lekt. Hugo Nilssen
uni.lekt. Ida Karen Lyhne Rasmussen
uni.lekt. Mari Folden Oppegård
f.aman. Patrik Hansson
Seminar prof. Guri Skeie
f.aman. Karin Charlotta Maria Rylander
uni.lekt. Hugo Nilssen
uni.lekt. Ida Karen Lyhne Rasmussen
uni.lekt. Mari Folden Oppegård
f.aman. Patrik Hansson
Kjøkkenlab f.aman. Patrik Hansson