Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

MFA-2007 Prosjektering og drift av sjøbaserte havbruksanlegg - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Innhold

Formålet er å gi studentene en innføring i havbruksnæringen, lokaliteter og produksjonsprosess for matfisk


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten

Ferdigheter

Studenten

Generell kompetanse

Studenten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

48 t. Foreledninger/øvinger og inntil 8 timer datalab.

Eksamen

En muntlig eksamen som teller 100 %. Karakterregel: A - F.

En semesteroppgave som vurderes «godkjent» eller «ikke godkjent». Arbeidskravet må være godkjent for å få tilgang til muntlig eksamen.

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester

Undervisning Høst 2019
Forelesning f.aman. Karl Gunnar Aarsæther
Øving f.aman. Karl Gunnar Aarsæther