Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

MUS-5012 Instrumentaldidaktikk - 7.5 stp


Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på:


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk  

Undervisning

Emnet undervises på høstsemesteret med undervisning i gruppe og individuell veiledning med egen øvingslærer

Oppstartsseminar med felles observasjon og refleksjoner rundt det å undervise på instrument.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen:

- minst 80% deltakelse i obligatorisk undervisning

Eksamen

Mappevurdering, elementer i mappen:

Vurderes med Bestått/Ikke bestått.

Kontinuasjon påfølgende semester

Undervisning Høst 2019