Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

MUS-5015 Praksis 1 - 0 stp


Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Praksis 1 er nært knyttet til emnene instrumentaldidaktikk, fagdidaktikk 1 og pedagogikk 1. Emnet omfatter observasjon og instrumentalundervisning på hovedinstrument med nybegynnere og viderekomne elever.

Praksisundervisning inkludert for- og etterarbeid og veiledning utgjør totalt 30 arbeidsdager


Hva lærer du

Etter bestått praksis skal studenten ha følgende læringsutbytte:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet gjennomføres i høstsemesteret.

Eksamen

Studenten må ha godkjent arbeidsmappe før endelig vurdering i Praksis 1 kan foretas.

Arbeidsmappen skal inneholde:

Samlet fravær i praksis kan ikke overstige 10 %, uavhengig av årsaken til fraværet.

Vurderes med Bestått/Ikke bestått på bakgrunn av godkjente arbeidskrav. Praksis vurderes av faglærere i didaktikk og øvingslærere

Praksis må i sin helhet gjennomføres på nytt påfølgende studieår

Undervisning Høst 2019