Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

PSY-2702 Fordypningsemne i barns utvikling - 6 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for psykologi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne og er forbeholdt studenter på profesjonsstudiet i psykologi.

Innhold

Emnet gir en fordypning i sentrale områder av utviklingspsykologi med fokus på spedbarnsalder og barndom. Hovedvekten er på typisk utvikling, men forhold som fremmer eller hemmer en adekvat utvikling vil også bli drøftet. Mennesker utvikler seg kontinuerlig gjennom livet, men de første leveårene er særlig preget av raske forandringer. Kunnskap om spedbarns og barns utvikling er relevant for å kunne forstå bedre I) psykologiske fenomener i voksne, II) kompetanser og behov av barn i forskjellige alder, og III) generelle spørsmål om hva som påvirker menneskets utvikling.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-1513 Statistikk og metode III, PSY-1605 Profesjonsforberedende emne III, PSY-1702 Vitenskapelig formidling, PSY-1703 Læringspsykologi

Hva lærer du

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bestå av forelesninger og/eller økter med gruppeaktivitet og samarbeidslæring. Undervisningen er tett knyttet praksis med barn som er en del av PSY-2704, Praksis og praksisrelatert undervisning

All undervisning er relevant for studentenes utvikling som kyndige yrkesutøvere.


Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Ved karakteren F tilbys det kontinuasjonseksamen tidlig i det påfølgende semester.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 30.09.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.