Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

BED-2044NETT Prosjektoppgave i prosjektledelse - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. For å ta dette emnet må man tilhøre programmet "Prosjektledelse, nettbasert".

Innhold

I dette emnet skal studentene vise at de er i stand til å anvende kunnskaper og ferdigheter som er opparbeidet i fagene BED-2042NETT (Prosjektstyring) og BED-2043NETT (Prosjektledelse) til å skrive en akademisk oppgave som analyserer et reelt avsluttet prosjekt. Dette skal bidra til å dyktiggjøre studentene i å lede prosjekter og til å arbeide i prosjektteam i privat og offentlig virksomhet. Oppgaven skal skrives i grupper med 3-5 studenter.

Målgruppe og opptakskrav:

Emnet retter seg mot personer som arbeider eller ønsker å arbeide i offentlig eller privat virksomhet hvor prosjektarbeid er relevant som arbeidsform. Det egner seg også som videreutdanning for personer med annen høyere utdanning. 

Opptakskrav er generell studiekompetanse/realkompetanse, men forutsetter at man er deltager i programmet "Prosjektledelse, nettbasert".

Emnet har oppstart på høsten og innlevering av prosjektoppgaven på våren.


Hva lærer du

Kunnskaper:

Studenten skal etter å ha gjennomført emnet:

Ferdigheter:

Studenten skal etter å ha gjennomført emnet:

 Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet er i sin helhet nettbasert, men det vil være en frivillig oppstartstartsamling i Alta samtidig med oppstart av andre nettstudier (Se studieplan for nettbasert studiet i prosjektledelse). Studentene har selv ansvaret for å melde seg opp som studenter i faget i høstsemesteret via studentweb...

Deltakelse på studiet forutsetter at studentene har tilgang til pc og internett. Veiledning og gruppesamarbeid vil foregå via nett. Emnet bygges rundt studentenes eget arbeid med vurdering av et valgt prosjekt fra virkeligheten. Prosjektet bør være avsluttet eller i sluttfasen. Den enkelte student har ansvar for å finne et egnet prosjekt og få tillatelse til å vurdere det. Oppgaven skal skrives i grupper med 3-5 studenter. Det er en fordel at studentene gjør et søk etter mulige prosjekter som kan egne seg for vurdering og tar med seg idéer om dette til oppstartsamlingen.


Eksamen

Prosjektoppgaven (innlevering) i grupper á 3-5 deltakere, teller 100% av karakter. Karakterskala A-E, med F som stryk. Prosjektoppgavens tema skal være fra et konkret gjennomført prosjekt. Det skal gjøres en vurdering/analyse av et eksisterende prosjekt, ut fra et tematisk område som behandles innenfor emnene BED-2042NETT og BED-2043NETT (planlegging, organisering, ledelse, rapportering etc.) Tematisk område avklares med veileder. Prosjektoppgaven skal ha et omfang på 20 - 25 sider + vedlegg.

For å få avlegge eksamen må studentene få godkjent to obligatoriske arbeidskrav (innleveringer). Arbeidskravene må gjøres i grupper med 3-5 deltakere. Arbeidskravene leveres til oppgitte frister.

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.


Dato for eksamen

Semesteroppgave innlevering 24.04.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-2044F Prosjektoppgave i prosjektledelse 10 stp
Undervisning Vår 2020
Første gang:se timeplan på nett