Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

FLY-1003 ATPL-teori blokk I - 35 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet inneholder 6 av delemnene som inngår i teorien til Airline Transport Pilot Licence (ATPL); Air Law, Meteorology, General Navigation, Principles of Flight, Aircraft General Knowledge: Systems, Performance. Air Law (Lover og bestemmelser)

Fagområder som beskrives: International Agreements and Organizations, Part-FCL, Procedures for Air Navigation and Aircraft Operations, Personnel Licensing, Rules of the Air, Aircraft Nationality and Registration Marks, Airworthiness of Aircraft, Facilitation, Air Traffic Services, Search and Rescue, Aircraft Accident Investigation, Aerodromes, Aeronautical Information Service, Security.

Meteorology (Meteorologi)

Fagområder som beskrives: Atmosphere, Wind, Thermodynamics, Clouds and Fog, Precipitation, Airmasses and Fronts, Pressure Systems, Climatology, Flight Hazards, Meteorological Information.

General Navigation (Generell navigasjon)

Fagområder som beskrives: Basics of Navigation, Magnetism and Compasses, Charts, Dead Reckoning Navigation, In-flight Navigation, Inertial Navigation Systems.

Principles of Flight (Aerodynamikk)

Fagområder som beskrives: Subsonic Aerodynamics, Transonic Aerodynamics, Supersonic Aerodynamics, Stability and Control, Limitations, Propellers, Flight Mechanics.

Aircraft General Knowledge: Systems (Generell luftfartøykunnskap: Systemer)

Fagområder som beskrives: Airframes & Systems, Electrics, Powerplants.

Performance (Ytelseskrav og -kalkulasjoner)

Fagområder som beskrives: Single Engine Aeroplanes (Class B), Multi Engine Aeroplanes (Class B), og tyngre turbindrevne fly (Class A).


Obligatorisk forkunnskapskrav

BED-1095 Innføring i logistikkledelse, BED-1096 Bedriftsøkonomi for luftfartsnæringen, FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, FYS-0100 Generell fysikk, MAT-0001 Brukerkurs i matematikk, SIK-2002 MTO (Menneske, teknologi og organisasjon), STV-2062 Organisasjon og ledelse i luftfarteneller BED-1095 Innføring i logistikkledelse, BED-1096 Bedriftsøkonomi for luftfartsnæringen, FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, FYS-1050 Fysikk for ingeniører, MAT-0001 Brukerkurs i matematikk, SIK-2002 MTO (Menneske, teknologi og organisasjon), STV-2062 Organisasjon og ledelse i luftfarten

Hva lærer du

Kunnskap: Kandidaten..

Ferdigheter: Kandidaten..

Generell kompetanse: Kandidaten..


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk.

Undervisning

Forelesninger og øvingstimer

Eksamen

6 skriftlige deleksamener, en deleksamen for hvert teoriemne som inngår i kravet til ATPL-teorisertifikat.

Bestått/ikke bestått, på bakgrunn av at samtlige deleksamener er bestått.

Det kreves minst 80 % oppmøte på forelesninger og øvingetimer. Det arrangeres obligatoriske progresjonstester i hvert teoriemne, og alle må være bestått for å ta deleksamen i teoriemnet.

Studentene kan avlegge teoretiske ATPL-prøver i gjennomgåtte delemner for luftfartsmyndighetene først etter at tilsvarende deleksamen er bestått.

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved - ordinær eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen innenfor en toukers-periode etter ordinær eksamen.


Emnet overlapper disse emnene

FLY-2130 ATPL-teori - blokk 3 5 stp
Undervisning Vår 2020
Forelesning Sjur Nicolai Wergeland
Christopher John Lisle Brisbane
øvinglær. Christian Henry Semb Parr
øvinglær. Martin Floor
øvinglær. Svein Erik Ditløvsen
øvinglær. Stig Olov Holm
øvinglær. Per-Håkon Klingsheim