Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

HSY4301-2 Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Smittekjeden, aseptikk, antiseptikk og infeksjonsforebyggende tiltak Helsetjenesteassosierte(HAI) også omtalt som helsetjenesteervervede(HEI) infeksjoner, sykehushygiene og infeksjonskontrollprogram Samspill menneske, miljø og samfunnshygiene Bakteriologi, virologi, parasitologi, mykologi, prioner og sykdom, og mikrobenes angrepsmekanismer , Infeksjonsforsvaret, prøvetaking og tegn på infeksjonssykdom Midler mot sykdomsfremkallende mikroorganismer 

Hva lærer du

Studenten skal etter gjennomført emne:

 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, multimedia, demonstrasjoner, gruppearbeid. Hygieneundervisningen er tett knyttet opp til trening på ferdighetslaboratoriet (HSY 4402). 

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

Emnet består av 2 delemner med hver sin eksamen:

I begge deleksamener gis det bokstavkarakterer på en skala fra A til F, der F er ikke-bestått.

Begge deleksamener skal være bestått før endelig karakter settes som snittkarakter av de to delemnene. For kandidater som ikke har bestått en ordinær deleksamen, og som er kvalifisert for kontinuasjonseksamen, så gis det mulighet til å ta opp igjen den deleksamen som ikke er bestått for å bestå emnet. 


Emnet overlapper disse emnene

HSY4301 Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene 5 stp
Undervisning Vår 2020
Første gang:se timeplan på nett
Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene prof. Leon McClusky