Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

IDR-1212 Idretter 1 - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet vil inneholde et utvalg av følgende idretter:

Langrenn

 

Alpint (telemark)

 

Skileik

 

Skøyter

 

Ballspill

 

Svømming og livredning


Søknadsfrist

1. juni

Hva lærer du

Kunnskap

           

Ferdigheter

 

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Det forventes at studentene jobber om lag 500 timer med læringsaktivitetene innen dette emnet for å oppnå læringsutbyttet. Undervisningen legges opp både som praktisk og teoretisk arbeid. For studenter med studiested Narvik og Storslett vil deler av undervisningen foregå på studiestedet. Det vil også være minimum fire samlinger i Alta. Deler av undervisningen vil foregå i digitalt klasserom. I den praktiske undervisningen vil aktiviteten foregå i spesifikke anlegg knyttet opp mot idretten som praktiseres. En del av undervisningen er problemorientert, noe som forutsetter engasjement i faglige diskusjoner og studentpresentasjoner. Studentene vil få individuelle oppgaver og gruppeoppgaver i de ulike idrettene, som tar sikte på å forbedre den enkeltes egenferdighet, men hovedvekt ligger på formidling av idretter, dvs utvikling av evnen til planlegging, gjennomføring og vurdering av trenings- og undervisningsopplegg. Det vil være både lærerdrevne og studentdrevne læringsaktiviteter, der det blir lagt vekt på ulike didaktiske tilnærminger.

Eksamen

Arbeidskrav

Obligatorisk og minimum 80 % deltagelse i alle praktiske kurs. Hver student må i tillegg gjennomføre og få godkjent alle arbeidskravene i de praktiske idrettene for å kunne framstille seg til praktisk-metodisk eksamen.

Følgende ferdighetskrav kan stilles i de ulike idrettene:

Studentinstruksjon:

Nettbaserte oppgaver:

Idretter:

 

Eksamen og vurdering

 

Hver student blir trukket ut i en idrett til en praktisk- metodisk eksamen, med varighet totalt ca 60 minutter. Det gis en karakter etter vurdering av disse tre delene:

Karakterskalaen A til F benyttes, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22.


Dato for eksamen

Praktisk-metodisk eksamen - basert på plan, gjennomføring og muntlig høring 19.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Lokal undervising ALTA f.aman. Thor Oskar Thomassen
uni.lekt. Sigurd Klemetsen Beldo
f.aman. Odd-Egil Olsen
uni.lekt. Øyvind Klemetsen Bøthun
Studenter Narvik uni.lekt. Sigurd Klemetsen Beldo