Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

IGR1518 Matematikk 1 (3-semester) - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet er teoretisk. Emnet er forbeholdt studenter på studieprogrammet og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Del 1 - Matematikk forkurs:

Del 2 - Fysikk forkurs

Del 3 - Matematikk 1


Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Del 1 og Del 2: Gjennom forkursdelen å gi kunnskaper i matematikk og fysikk som tilsvarer Forkurs i realfag for ingeniørutdanning.

Del 3: Matematikk 1 del

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger med oppgaveregning.

Eksamen

Arbeidskrav:

80 % oppmøte for Del 1, 2 og 3

Del 1:

Fire godkjente innleveringer for å få godkjent må innleveringene leveres innen fristen og minst 50% av besvarelsen må være rett.

Én to timers prøve etter tre uker.

Én femtimers juleprøve.

Del 2:

To godkjente innleveringer.

Én to timers prøve tre uker etter undervisningsstart i fysikk.

Én femtimers juleprøve.

Én sommerkursprøve avholdes i oktober og inneholder matematikk og fysikk fra del 1 og del 2.

Alle overnevnte prøver i del 1 og del 2 og sommerkursprøve må være bestått. Vurdering: A-F. F er ikke bestått.

Del 3:

Tre godkjente innleveringer.

Sommerkurset regnes som gjennomført ved bestått sommerkursprøve og godkjente innleveringer for del 1 og del 2 som har frist innen 31. oktober.

Eksamen og vurdering:

Endelig karakter består 100 % resultatet fra én 5 timers skriftlig skoleeksamen. Vurdering: A-F. F er ikke bestått.

Ved stryk på ordinær og kontinuasjonseksamen, må arbeidskrav oppfylles på nytt ved neste emneavvikling.

Tillatte hjelpemidler til prøvene:

Tillatte hjelpemidler til eksamen:

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Tidspunkt for kontinuasjon publiseres særskilt.


Dato for eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen 19.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester) 10 stp
Undervisning Vår 2020
Forelesning uni.lekt. Arlene Therese Hall