Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

ITE1845 Kommunikasjonsteknikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Innhold

Generelt om kommunikasjonssystem: informasjon, båndbredde, signal- og Fourieranalyse, forvrengning, støy. Spektrumanalysatoren, superheterodynmottaker, målemetoder for signalanalyse. AM og FM: modulasjon og demodulasjon inkl. kretsløsninger, spektralanalyse, FM-stereo, frekvensdelingsmultipleks. Pulsmodulasjon, digital modulasjon, koding, PCM, deltamodulasjon, tidsdelingmultipleks, linjekoding, feildeteksjon. Transmisjonslinjeteori: signalutbredelse, s-parametre, refleksjon, standbølge, impedanstilpasning, Smith-diagrammet. Trådløs kommunikasjon intro: spredt spektrum, romdelt multipleks (SDMA), bølgeutbredelse, refleksjon/diffraksjon, antenner, antenneforsterkning, link budsjett. satellittkommunikasjon. Mikrobølgeteknikk: oversikt komponenter inkl. bølgeledere.

Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Hva lærer du

Kunnskaper om

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regneøvinger og laboratoriearbeid.

Eksamen

Arbeidskrav:

Eksamen og vurdering

Sluttkarakteren er en samlet vurdering av obligatorisk arbeid og skriftlig avsluttende eksamen som gir en bokstavskarakter.

Ekstern deltagelse ved utforming av eksamensoppgaver og sensorveiledning.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang i faget.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 12.06.2020;Obligatoriske lab-oppgaver innlevering 20.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

STE-2603 Kommunikasjonsteknikk 10 stp
Undervisning Vår 2020
Forelesning f.lekt. Stig Arne Bjørk