Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

LER-1602 Praksis 2. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinn - 0 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet utgjør praksisdelen i utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav:

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.

Studenten må ha bestått praksis fra forrige studieår for å kunne gjennomføre praksis dette studieåret.


Innhold

I andre studieår vil studentene arbeide videre med hovedtemaene fra første studieår. Hovedtema for dette studieåret er elevens læring med fokus på elevmangfold, tilpassa opplæring og begynneropplæring.

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet utdanning. Praksis utgjør til sammen 30 dager høst/vår (5 dager praksis om våren er forbeholdt overgangen mellom barnehage og skole). Praksisen legges til grunnskolens 1.-2. årstrinn.

Studentene har praksis i gruppe på inntil 4 studenter.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Praksisperioden har hovedvekt på elevens læring. Praksis organiseres slik at studentene fokuserer både på læringsarbeidet i hele elevgruppen og på en valgt fokuselev.

Studentene skal ha planleggings- og undervisningsoppgaver innenfor egne studiefag. Studentene må regne med at de også skal gjennomføre undervisningsøkter i andre skolefag og delta på skolenes øvrige aktiviteter. Praksislærer samarbeider med faglærer ved universitetet.

Kvalitetssikring

Studentenes evaluering av praksisopplæringen angående innhold, organisering, veiledning og praksisoppfølging.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent for vurdering i praksis:

Praksislærer vurderer og fastsetter karakteren i praksis til bestått/ikke bestått i samarbeid med faglærer fra lærerutdanningen. Studentens egenvurdering inngår i sluttvurderingen.

En student som har fått karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1 - ett - nytt forsøk på å oppnå karakteren bestått. Nytt forsøk kan først gjøres når ordinær praksis gjennomføres påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår bestått, må studenten slutte på utdanningen.

Undervisning Vår 2020
Praksis f.lekt. Tove Elinor Holmbukt
f.aman. Astrid Unhjem
uni.lekt. Rune Johansen
uni.lekt. Linda Hjemgård Johansen
f.lekt. Lisbet Rønningsbakk
dosent Håkon Rune Folkenborg
uni.lekt. Kari-Anne Sæther
rådgiver Gjertrud Irene Kalseth
uni.lekt. Rasmus Tørnes Karstad
f.aman. Minjeong Son
Praksisforberedende møte f.aman. Astrid Unhjem
uni.lekt. Rune Johansen
uni.lekt. Linda Hjemgård Johansen
f.lekt. Lisbet Rønningsbakk
dosent Håkon Rune Folkenborg
uni.lekt. Kari-Anne Sæther
rådgiver Gjertrud Irene Kalseth
uni.lekt. Rasmus Tørnes Karstad
f.aman. Minjeong Son