Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

MED-2501 Medisin 2. studieår - 60 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på profesjonsstudiet i medisin og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet overlapper UiTs emne MED-200.

Innhold

Emnet består av 8 delemner (2.1-2.8):


Hoveddelen av undervisningen her er i likhet med førsteåret innrettet på å gi studentene grunnleggende kunnskaper i humanbiologiske fag, som fysiologi, anatomi, cellebiologi og patologi. Samtidig er emnet utgangspunktet for læring om helseproblemer som kan oppstå og om det syke mennesket.

Studentene går videre i klinisk undervisning, og vekten forskyves fra gjenkjenning av det normale til også å identifisere patologiske funn. Studentene lærer flere enkeltundersøkelser av organsystemer. Studentene introduseres for grunnbegreper innen epidemiologi og forebyggende medisin, og lærer om vitenskapelig metode, kunnskapshåndtering og mer avansert statistikk. Der er satt av tid til faglig fordypning i selvvalgt tema der studenten kan velge mellom ulike tilbud fra fagmiljøene. For noen studenter vil denne fordypningsperioden representere den første forberedelse til masteroppgaven som skrives i 5. studieår.

MED-2501 har som MED-1501 relativt større fokus på det teoretiske og epistemologiske grunnlaget for sykdom og helse sammenlignet med de senere studieårene


Hva lærer du

Etter gjennomført MED-2501 skal studenten kunne:

Kunnskaper

 

Ferdigheter

 

 

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men undervisning kan også forekomme på andre skandinaviske språk og engelsk. Eksamensoppgaver er på bokmål/nynorsk. Besvarelser kan være på norsk, dansk eller svensk.

Undervisning


Eksamen

Undervisning og arbeidsform

 

Eksamen og vurdering - Skriftlig eksamen ved avslutning på studieåret. I tilknytning til arbeidskrav gis evaluering til studentene, slik at det gjennom hele emnet skjer en løpende tilbakemelding til studenten som hjelp til å fokusere læringsinnsats. Form og omfang på eksamen og vurderingsformer vil bli evaluert og justert løpende for å sikre godt samsvar med læringsmål og -former.

 

Kontinuasjonseksamen - Ved vurdering til ikke bestått eller legedokumentert sykdom ved eksamen gis det adgang til kontinuasjonseksamen.

 

Arbeidskrav

Nærmere beskrivelser av arbeidskravene står i delemnebeskrivelsene


Emnet overlapper disse emnene

ODO-2005 Biomedisin 1 og Viten 15 stp
Undervisning Vår 2020
Delemne 2.6: Forel. Sanser og nervesystem 1 uni.lekt. Rune Flaa
f.aman. Linn Hofsøy Steffensen
f.aman. Vegard Skogen
f.aman. Kjell Arne Arntzen
f.lekt. Åshild Odden Miland
prof. Lars Uhlin Hansen
f.aman. Hallvard Lilleng
f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
f.aman. Stein Harald Johnsen
prof. Yngve Anton Figenschau
prof. Tor Ingebrigtsen
f.aman. Oddveig Gjertrud Rikardsen
f.aman. Sissel Løseth
uni.lekt. Terje Christoffersen
f.aman. Garth Daryl Tylden
prof. Per Matti Aslaksen
uni.lekt. Torgrim Oddvar Vorren
uni.lekt. Torgrim Fuhr
prof. Gunnar Skov Simonsen
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
prof. Ellen Aasum
f.aman. Kurt Kristiansen
f.lekt. Kjell Lindgård
uni.lekt. Alexander Uppheim
prof. Kirsti Ytrehus
prof. Ole Kristian Greiner-Tollersrud
uni.lekt. Torun Karina Solheim Ankjell
prof. Gunnvald Kvarstein
stip. Synne Simonsen Hansen
post.doc. Anna Maria Wirsing
stip. Karin Louise Abeler
Delemne 2.6: Lab gr. A Sanser og nervesystem 1 uni.lekt. Terje Christoffersen
post.doc. Anna Maria Wirsing
Delemne 2.6: Lab gr. B Sanser og nervesystem 1 post.doc. Anna Maria Wirsing
Delemne 2.6: Lab gr. C Sanser og nervesystem 1 uni.lekt. Terje Christoffersen
post.doc. Anna Maria Wirsing
Delemne 2.6: Lab gr. D Sanser og nervesystem 1 post.doc. Anna Maria Wirsing
Delemne 2.6: Case gr 1 Sanser og nervesystem 1 f.aman. Linn Hofsøy Steffensen
f.lekt. Åshild Odden Miland
prof. Tor Ingebrigtsen
uni.lekt. Terje Christoffersen
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
f.aman. Kurt Kristiansen
stip. Synne Simonsen Hansen
post.doc. Anna Maria Wirsing
Delemne 2.6: Case gr 4 Sanser og nervesystem 1 f.aman. Linn Hofsøy Steffensen
f.lekt. Åshild Odden Miland
f.aman. Stein Harald Johnsen
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
f.aman. Kurt Kristiansen
stip. Synne Simonsen Hansen
post.doc. Anna Maria Wirsing
Delemne 2.6: Case gr 7 Sanser og nervesystem 1 f.lekt. Åshild Odden Miland
f.aman. Hallvard Lilleng
f.aman. Stein Harald Johnsen
uni.lekt. Terje Christoffersen
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
f.aman. Kurt Kristiansen
stip. Synne Simonsen Hansen
post.doc. Anna Maria Wirsing
Delemne 2.6: Case gr 10 Sanser og nervesystem 1 f.lekt. Åshild Odden Miland
f.aman. Hallvard Lilleng
prof. Tor Ingebrigtsen
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
f.aman. Kurt Kristiansen
post.doc. Anna Maria Wirsing
Delemne 2.6: Case gr 12 Sanser og nervesystem 1 prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
f.aman. Kurt Kristiansen
stip. Synne Simonsen Hansen
post.doc. Anna Maria Wirsing
Delemne 2.6: Gr. 1 Gruppearbeid - Delemne Sanser og nervesystem 1 uni.lekt. Rune Flaa
uni.lekt. Torun Karina Solheim Ankjell
Delemne 2.6: Gr. 3 Gruppearbeid - Delemne Sanser og nervesystem 1 uni.lekt. Torgrim Fuhr
uni.lekt. Alexander Uppheim
Delemne 2.6: Gr. 4 Gruppearbeid - Delemne Sanser og nervesystem 1 uni.lekt. Alexander Uppheim
Delemne 2.6: Gr. 12 Gruppearbeid - Delemne Sanser og nervesystem 1 f.aman. Oddveig Gjertrud Rikardsen
uni.lekt. Torgrim Fuhr
Delemne 2.6: PKU gr. 1 f.aman. Hallvard Lilleng
Delemne 2.6: PKU gr. 2 f.aman. Stein Harald Johnsen
uni.lekt. Torun Karina Solheim Ankjell
uni.lekt. Runar Hals Bjelland
Delemne 2.6: PKU gr. 3 f.aman. Linn Hofsøy Steffensen
Delemne 2.6: PKU gr. 4 uni.lekt. Alexander Uppheim
Delemne 2.6: PKU gr. 5 f.aman. Kjell Arne Arntzen
Delemne 2.6: PKU gr. 6 f.aman. Linn Hofsøy Steffensen
uni.lekt. Torgrim Fuhr
Delemne 2.6: PKU gr. 7 prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
Delemne 2.6: PKU gr. 8 uni.lekt. Rune Flaa
Delemne 2.6: PKU gr. 10 uni.lekt. Alexander Uppheim
David Andreas Thomas Werner
Delemne 2.6: PKU gr. 11 prof. Tor Ingebrigtsen
f.aman. Tore Solberg
Delemne 2.6: PKU gr. 12 uni.lekt. Torun Karina Solheim Ankjell
uni.lekt. Runar Hals Bjelland
David Andreas Thomas Werner
Delemne 2.6: PKU gr. 16 f.aman. Oddveig Gjertrud Rikardsen
Delemne 2.7: Forel. allmennmedisin uni.lekt. Katrine Wennevold
f.aman. May Lill Johansen
Delemne 2.7: Forel. Mentale funksjoner 1 f.aman. Terje Arvid Kåre Simonsen
prof. Tore Sørlie
f.aman. Anne Katharina Dragøy Hafstad
uni.lekt. Judeson Royle Joseph
f.aman. Anne Høye
prof. Siv Eli Kvernmo
prof. Rolf Wynn
f.aman. Ole Kristian Grønli
f.aman. Kurt Kristiansen
uni.lekt. Camilla Lundberg
f.aman. Christian Eckhoff
f.aman. Angel Salvador Moldes-Anaya
f.aman. Stein Inge Fandrem
Delemne 2.7: Case/seminar gr. 1 f.aman. Terje Arvid Kåre Simonsen
uni.lekt. Judeson Royle Joseph
f.aman. Anne Høye
prof. Siv Eli Kvernmo
f.aman. Ole Kristian Grønli
f.aman. Kurt Kristiansen
Profkom forelesninger f.aman. Unni Ringberg
f.aman. Åge Wifstad
f.aman. Kari Milch Agledahl
stud.kons. Stine Skogdal
Profkom gruppe 1 prof. Arnfinn Ståle Sundsfjord
prof. Inger Njølstad
Profkom gruppe 2 prof. Maja-Lisa Løchen
prof. Jon Ragnar Florholmen
Profkom gruppe 3 f.aman. Tone Nordøy
prof. Rolf Ole Lindsetmo
Profkom gruppe 4 prof. Gro Karine Rosvold Berntsen
f.aman. Knut Endre Fredriksen
Profkom gruppe 5 prof. Arne Johan Norheim
f.aman. Rune Sundset
Profkom gruppe 6 f.aman. Petter Fosse Gjessing
aman. Roar Kloster
Profkom gruppe 7 f.aman. Ole Kristian Grønli
f.aman. Kirsten Brun Kjelstrup
Profkom gruppe 8 uni.lekt. Rasmus Goll
f.aman. Marit Helene Hansen
Profkom gruppe 9 f.aman. Guri Grimnes
f.aman. Markus Thomas Rumpsfeld
Profkom gruppe 10 stip. Elisabeth Haug Lund-Stenvold
f.aman. Ellen Berit Nordal
Profkom gruppe 11 prof. Georg Høyer
Profkom gruppe 12 f.aman. Ivar Johannes Aaraas
Profkom gruppe 13 f.aman. Stein Harald Johnsen
f.aman. May Lill Johansen
Profkom gruppe 14 f.aman. Anne Helen Hansen
f.aman. Oddveig Gjertrud Rikardsen
Vitkom: Langsgående vitenskapelig kompetanse forelesninger f.aman. Christen Peder Dahl
prof. Arnfinn Ståle Sundsfjord
prof. Maja-Lisa Løchen
prof. Tor Ingebrigtsen
prof. Sigrid Kufaas Brækkan
prof. Torben Wisborg
prof. Finn Egil Skjeldestad
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 1 stip. Dolley Dixil Charles
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 2 f.aman. Johanna Laue
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 3 prof. Gunnar Skov Simonsen
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 4 prof. Finn Egil Skjeldestad
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 6 f.aman. Kurt Kristiansen
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 7 stip. Elisabeth Haug Lund-Stenvold
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 8 f.aman. Kurt Kristiansen
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 9 stip. Elisabeth Haug Lund-Stenvold
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 10 f.aman. Ole Kristian Grønli
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 11 f.aman. Anne Høye
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 12 f.aman. Erik Eik Anda
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 13 prof. Finn Egil Skjeldestad
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 14 f.aman. Johanna Laue