Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

MED-2501 Medisin 2. studieår - 60 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på profesjonsstudiet i medisin og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet overlapper UiTs emne MED-200.

Innhold

Emnet består av 8 delemner (2.1-2.8):


Hoveddelen av undervisningen her er i likhet med førsteåret innrettet på å gi studentene grunnleggende kunnskaper i humanbiologiske fag, som fysiologi, anatomi, cellebiologi og patologi. Samtidig er emnet utgangspunktet for læring om helseproblemer som kan oppstå og om det syke mennesket.

Studentene går videre i klinisk undervisning, og vekten forskyves fra gjenkjenning av det normale til også å identifisere patologiske funn. Studentene lærer flere enkeltundersøkelser av organsystemer. Studentene introduseres for grunnbegreper innen epidemiologi og forebyggende medisin, og lærer om vitenskapelig metode, kunnskapshåndtering og mer avansert statistikk. Der er satt av tid til faglig fordypning i selvvalgt tema der studenten kan velge mellom ulike tilbud fra fagmiljøene. For noen studenter vil denne fordypningsperioden representere den første forberedelse til masteroppgaven som skrives i 5. studieår.

MED-2501 har som MED-1501 relativt større fokus på det teoretiske og epistemologiske grunnlaget for sykdom og helse sammenlignet med de senere studieårene


Hva lærer du

Etter gjennomført MED-2501 skal studenten kunne:

Kunnskaper

 

Ferdigheter

 

 

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men undervisning kan også forekomme på andre skandinaviske språk og engelsk. Eksamensoppgaver er på bokmål/nynorsk. Besvarelser kan være på norsk, dansk eller svensk.

Undervisning


Eksamen

Undervisning og arbeidsform

 

Eksamen og vurdering - Skriftlig eksamen ved avslutning på studieåret. I tilknytning til arbeidskrav gis evaluering til studentene, slik at det gjennom hele emnet skjer en løpende tilbakemelding til studenten som hjelp til å fokusere læringsinnsats. Form og omfang på eksamen og vurderingsformer vil bli evaluert og justert løpende for å sikre godt samsvar med læringsmål og -former.

 

Kontinuasjonseksamen - Ved vurdering til ikke bestått eller legedokumentert sykdom ved eksamen gis det adgang til kontinuasjonseksamen.

 

Arbeidskrav

Nærmere beskrivelser av arbeidskravene står i delemnebeskrivelsene


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 05.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

ODO-2005 Biomedisin 1 og Viten 15 stp
Undervisning Vår 2020
Delemne 2.6: Forel. Sanser og nervesystem 1 uni.lekt. Rune Flaa
f.aman. Vegard Skogen
f.aman. Kjell Arne Arntzen
f.lekt. Åshild Odden Miland
prof. Lars Uhlin Hansen
f.aman. Hallvard Lilleng
f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
f.aman. Stein Harald Johnsen
prof. Yngve Anton Figenschau
prof. Tor Ingebrigtsen
f.aman. Oddveig Gjertrud Rikardsen
f.aman. Sissel Løseth
uni.lekt. Terje Christoffersen
f.aman. Garth Daryl Tylden
prof. Per Matti Aslaksen
uni.lekt. Torgrim Oddvar Vorren
uni.lekt. Torgrim Fuhr
prof. Gunnar Skov Simonsen
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
prof. Ellen Aasum
f.aman. Kurt Kristiansen
f.lekt. Kjell Lindgård
uni.lekt. Alexander Uppheim
prof. Kirsti Ytrehus
prof. Ole Kristian Greiner-Tollersrud
f.aman. Agnethe Eltoft
uni.lekt. Torun Karina Solheim Ankjell
f.aman. Kai Ivar Müller
prof. Gunnvald Kvarstein
stip. Synne Simonsen Hansen
post.doc. Anna Maria Wirsing
stip. Karin Louise Abeler
f.aman. Stig Manfred Dalen
Delemne 2.6: Lab gr. A Sanser og nervesystem 1 uni.lekt. Terje Christoffersen
post.doc. Anna Maria Wirsing
f.aman. Stig Manfred Dalen
Delemne 2.6: Lab gr. B Sanser og nervesystem 1 post.doc. Anna Maria Wirsing
Delemne 2.6: Lab gr. C Sanser og nervesystem 1 uni.lekt. Terje Christoffersen
post.doc. Anna Maria Wirsing
f.aman. Stig Manfred Dalen
Delemne 2.6: Lab gr. D Sanser og nervesystem 1 post.doc. Anna Maria Wirsing
Delemne 2.6: Case gr 1 Sanser og nervesystem 1 f.lekt. Åshild Odden Miland
f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
f.aman. Stein Harald Johnsen
prof. Tor Ingebrigtsen
uni.lekt. Terje Christoffersen
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
f.aman. Kurt Kristiansen
f.aman. Kai Ivar Müller
stip. Synne Simonsen Hansen
f.aman. Stig Manfred Dalen
Delemne 2.6: Case gr 4 Sanser og nervesystem 1 f.lekt. Åshild Odden Miland
f.aman. Hallvard Lilleng
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
f.aman. Kurt Kristiansen
f.aman. Kai Ivar Müller
stip. Synne Simonsen Hansen
f.aman. Stig Manfred Dalen
Delemne 2.6: Case gr 7 Sanser og nervesystem 1 f.aman. Kjell Arne Arntzen
f.lekt. Åshild Odden Miland
f.aman. Hallvard Lilleng
f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
prof. Tor Ingebrigtsen
uni.lekt. Terje Christoffersen
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
f.aman. Kurt Kristiansen
stip. Synne Simonsen Hansen
f.aman. Stig Manfred Dalen
Delemne 2.6: Case gr 10 Sanser og nervesystem 1 f.aman. Kjell Arne Arntzen
f.lekt. Åshild Odden Miland
f.aman. Stein Harald Johnsen
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
f.aman. Kurt Kristiansen
stip. Synne Simonsen Hansen
f.aman. Stig Manfred Dalen
Delemne 2.6: Gr. 1 Gruppearbeid - Delemne Sanser og nervesystem 1 uni.lekt. Rune Flaa
uni.lekt. Torun Karina Solheim Ankjell
Delemne 2.6: Gr. 3 Gruppearbeid - Delemne Sanser og nervesystem 1 uni.lekt. Torgrim Fuhr
uni.lekt. Alexander Uppheim
Delemne 2.6: Gr. 4 Gruppearbeid - Delemne Sanser og nervesystem 1 uni.lekt. Alexander Uppheim
Delemne 2.6: Gr. 12 Gruppearbeid - Delemne Sanser og nervesystem 1 f.aman. Oddveig Gjertrud Rikardsen
uni.lekt. Torgrim Fuhr
Delemne 2.6: PKU gr. 1 f.aman. Hallvard Lilleng
Delemne 2.6: PKU gr. 2 prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
Delemne 2.6: PKU gr. 3 f.aman. Kai Ivar Müller
Delemne 2.6: PKU gr. 4 f.aman. Agnethe Eltoft
Delemne 2.6: PKU gr. 5 f.aman. Kjell Arne Arntzen
uni.lekt. Filip Stojanovic
Delemne 2.6: PKU gr. 6 f.aman. Stein Harald Johnsen
Delemne 2.6: PKU gr. 7 prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
uni.lekt. Filip Stojanovic
Delemne 2.6: PKU gr. 8 f.aman. Kai Ivar Müller
Delemne 2.6: PKU gr. 9 uni.lekt. Filip Stojanovic
Delemne 2.6: PKU gr. 11 uni.lekt. Anne Maddji Heatta
Delemne 2.6: PKU gr. 13 uni.lekt. Anne Maddji Heatta
Delemne 2.6: PKU gr. 15 uni.lekt. Filip Stojanovic
Delemne 2.7: Forel. allmennmedisin uni.lekt. Katrine Wennevold
f.aman. May Lill Johansen
Delemne 2.7: Forel. Mentale funksjoner 1 f.aman. Terje Arvid Kåre Simonsen
prof. Tore Sørlie
f.aman. Anne Katharina Dragøy Hafstad
uni.lekt. Judeson Royle Joseph
f.aman. Anne Høye
prof. Siv Eli Kvernmo
f.aman. Ole Kristian Grønli
f.aman. Kurt Kristiansen
uni.lekt. Camilla Lundberg
f.aman. Christian Eckhoff
f.aman. Angel Salvador Moldes-Anaya
uni.lekt. Stein Inge Fandrem
prof. Jørgen Gustav Bramness
Delemne 2.7: Case/seminar gr. 1 f.aman. Terje Arvid Kåre Simonsen
uni.lekt. Judeson Royle Joseph
f.aman. Anne Høye
prof. Siv Eli Kvernmo
f.aman. Ole Kristian Grønli
f.aman. Kurt Kristiansen
Profkom forelesninger f.aman. Unni Ringberg
f.aman. Åge Wifstad
f.aman. Kari Milch Agledahl
stud.kons. Stine Skogdal
Profkom gruppe 1 uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
Profkom gruppe 2 f.aman. Eva Stensland
Profkom gruppe 3 f.aman. Morten Skandfer
f.aman. Torsten Risør
Profkom gruppe 4 f.aman. Trond Iversen
prof. Anne-Sofie Furberg
Profkom gruppe 5 prof. Åshild Marit Bjørnerem
f.aman. Mohamed Khaled Meknas
Profkom gruppe 6 f.aman. Einar Kristian Borud
stip. Martin Bruusgaard Harbitz
Profkom gruppe 7 f.aman. Linn Hofsøy Steffensen
stip. Einar Stikbakke
Profkom gruppe 8 prof. Truls Myrmel
f.aman. Trond-Eirik Strand
Profkom gruppe 9 f.aman. Kjell Arne Arntzen
prof. Anne Sameline Grimsgaard
Profkom gruppe 10 prof. Vinjar Magne Fønnebø
f.lekt. Astri Medbø
Profkom gruppe 11 f.aman. Unni Ringberg
prof. Georg Høyer
Profkom gruppe 12 stip. Anne Herefoss Davidsen
Profkom gruppe 13 uni.lekt. Camilla Lundberg
Profkom gruppe 14 prof. Ragnar Martin Joakimsen
prof. Torben Wisborg
Vitkom: Langsgående vitenskapelig kompetanse forelesninger f.aman. Christen Peder Dahl
prof. Tor Ingebrigtsen
prof. Finn Egil Skjeldestad
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 1 stip. Dolley Dixil Charles
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 2 f.aman. Johanna Laue
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 3 prof. Gunnar Skov Simonsen
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 4 prof. Finn Egil Skjeldestad
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 6 f.aman. Kurt Kristiansen
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 7 stip. Elisabeth Haug Lund-Stenvold
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 8 f.aman. Kurt Kristiansen
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 9 stip. Elisabeth Haug Lund-Stenvold
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 10 f.aman. Ole Kristian Grønli
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 11 f.aman. Anne Høye
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 12 f.aman. Erik Eik Anda
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 13 prof. Finn Egil Skjeldestad
Vitkom: Langsgående vitkom. gr. 14 f.aman. Johanna Laue