Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

MED-2521 Medisin: 4. studieår vårsemester - 30 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på Profesjonsstudiet i medisin. Det kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Emnet består av 7 delemner (4.6-4.12)


Semesteret representerer en overgang mellom grunnutdanningen på bachelor-nivå og de to siste årene på masternivå. Det forventes at studentene kan integrere basalfaglig kunnskap i vurderingen av kliniske problemstillinger. Studentene forberedes til praksisperioden på femte studieår, blant annet gjennom praktisk klinisk uketjeneste (PKU) på sykehuset og i primærhelsetjenesten.
 

Delemnet om hud er i stor grad klinisk, men basalkunnskap om hud som organ inngår også. Delemnene Sanser og nervesystem 2 og Mentale funksjoner 2 bygger på tidligere undervisning i samme tema på MED-2501 etter prinsipp om spirallæring. Studentene lærer grundig undersøkelse, samt diagnostisering og behandling av sykdomstilstander innen disse funksjonsområdene. Delemnet Primærmedisin bygger på all tidligere klinisk undervisning, men særlig delemnet 2.4 Bevegelse. I tillegg til klinisk allmennmedisin skal studentene lære om andre primærmedisinske oppgaver som sykehjemsmedisin og trygdemedisin. Delemnet Akuttmedisin bygger på studentens kunnskaper fra de forutgående delemnene og fokuserer på forståelse av sentrale patofysiologiske prosesser ved traumer og akutte sykdommer som sentrale elementer i diagnostisering og akuttbehandling. I PKU og ferdighetstrening (FOSS) øves studentene i mestring av behandlingsteknikker, skadestedsbehandling og algoritmer for livreddende behandling.


Opptakskrav

Bestått MED- 2520 International semester eller tilsvarende.

Hva lærer du

Læringsutbytte

Kunnskaper

 

 

 

Ferdigheter

 

 

Generell kompetanse

 


Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men undervisning kan også forekomme på andre skandinaviske språk og engelsk. Eksamensspråket er norsk. 

Undervisning


Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. I tilknytning til arbeidskrav gis evaluering til studentene, slik at det gjennom hele emnet skjer en løpende tilbakemelding til studenten som hjelp til å fokusere læringsinnsats. 

Ved vurdering til ikke bestått eller legedokumentert sykdom ved eksamen gis det adgang til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen.

Arbeidskrav

Se Utfyllende bestemmelser for eksamen MED-2521.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 02.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

MED-400 Medisin stadium 2 (4. studieår) 30 stp
Undervisning Vår 2020
Første gang: Se timeplan
4.6 Forelesninger f.aman. Geir Bertelsen
prof. Lars Uhlin Hansen
uni.lekt. Inger-Heidi Bjerkli
uni.lekt. Gerd Sissel Andorsen
f.aman. Hallvard Lilleng
uni.lekt. Einar Andreas Krefting
f.aman. Stein Harald Johnsen
f.aman. Jørgen Gjernes Isaksen
prof. Audny Gabriele Wagner Anke
f.aman. Oddveig Gjertrud Rikardsen
uni.lekt. Terje Christoffersen
uni.lekt. Torgrim Oddvar Vorren
uni.lekt. Torgrim Fuhr
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
f.aman. Jens Munch-Ellingsen
f.aman. Agnethe Eltoft
uni.lekt. Torun Karina Solheim Ankjell
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
f.aman. Kay Müller
uni.lekt. Kristian Anker Fossen
f.aman. Kai Ivar Müller
4.6 Case gruppe 1 f.aman. Hallvard Lilleng
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
f.aman. Jens Munch-Ellingsen
4.6 Case gruppe 4 f.aman. Hallvard Lilleng
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
f.aman. Jens Munch-Ellingsen
4.6 Case gruppe 7 f.aman. Stein Harald Johnsen
f.aman. Kay Müller
f.aman. Kai Ivar Müller
4.6 Case gruppe 10 f.aman. Stein Harald Johnsen
f.aman. Jens Munch-Ellingsen
f.aman. Kay Müller
f.aman. Kai Ivar Müller
4.6 PKU gruppe 1 uni.lekt. Klemet Johannes Somby
prof. Tor Ingebrigtsen
uni.lekt. Torgrim Fuhr
uni.lekt. Gro Sørlie
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
f.aman. Jens Munch-Ellingsen
uni.lekt. Alexander Uppheim
stip. Carl Christian Lein Størmer
uni.lekt. Runar Hals Bjelland
uni.lekt. Anne Maddji Heatta
uni.lekt. Roar Kloster
4.6 PKU gruppe 10 uni.lekt. Klemet Johannes Somby
f.aman. Stein Harald Johnsen
uni.lekt. Gro Sørlie
uni.lekt. Alexander Uppheim
uni.lekt. Runar Hals Bjelland
4.6 PKU gruppe 11 uni.lekt. Rune Flaa
f.aman. Sissel Løseth
uni.lekt. Alexander Uppheim
uni.lekt. Runar Hals Bjelland
uni.lekt. Filip Stojanovic
4.6 PKU gruppe 12 uni.lekt. Klemet Johannes Somby
uni.lekt. Gro Sørlie
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
uni.lekt. Einar Laukli
stip. Carl Christian Lein Størmer
uni.lekt. Filip Stojanovic
4.6 PKU gruppe 13 uni.lekt. Klemet Johannes Somby
uni.lekt. Torgrim Fuhr
uni.lekt. Alexander Uppheim
f.aman. Agnethe Eltoft
uni.lekt. Torun Karina Solheim Ankjell
uni.lekt. Runar Hals Bjelland
4.6 PKU gruppe 14 f.aman. Hallvard Lilleng
4.6 PKU gruppe 15 f.aman. Kjell Arne Arntzen
uni.lekt. Klemet Johannes Somby
uni.lekt. Torgrim Fuhr
uni.lekt. Alexander Uppheim
uni.lekt. Torun Karina Solheim Ankjell
uni.lekt. Runar Hals Bjelland
4.6 PKU gruppe 16 f.aman. Kai Ivar Müller
4.6 PKU gruppe 2 uni.lekt. Rune Flaa
uni.lekt. Klemet Johannes Somby
prof. Tor Ingebrigtsen
uni.lekt. Gro Sørlie
uni.lekt. Runar Hals Bjelland
uni.lekt. Anne Maddji Heatta
4.6 PKU gruppe 3 uni.lekt. Klemet Johannes Somby
uni.lekt. Alexander Uppheim
uni.lekt. Anne Maddji Heatta
uni.lekt. Roar Kloster
4.6 PKU gruppe 4 uni.lekt. Rune Flaa
uni.lekt. Runar Hals Bjelland
uni.lekt. Anne Maddji Heatta
4.6 PKU gruppe 5 uni.lekt. Klemet Johannes Somby
uni.lekt. Torgrim Fuhr
uni.lekt. Alexander Uppheim
uni.lekt. Anne Maddji Heatta
4.6 PKU gruppe 6 uni.lekt. Anne Maddji Heatta
f.aman. Kay Müller
4.6 PKU gruppe 7 uni.lekt. Klemet Johannes Somby
f.aman. Tore Solberg
uni.lekt. Torgrim Fuhr
uni.lekt. Alexander Uppheim
uni.lekt. Runar Hals Bjelland
4.6 PKU gruppe 8 f.aman. Jens Munch-Ellingsen
4.6 PKU gruppe 9 uni.lekt. Rune Flaa
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
uni.lekt. Runar Hals Bjelland
4.6 Øye - gruppearbeid uni.lekt. Terje Christoffersen
4.7 Forelesninger f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
uni.lekt. Nina Birgitta Teigen
f.aman. Egil Støre Blix
prof. Elin Synnøve Mortensen
prof. Gunnar Skov Simonsen
f.aman. Øystein Grimstad
uni.lekt. Katja Eskeland Bremnes
f.aman. Dag Seeger Halvorsen
uni.lekt. Bjørn Kvammen
4.7 Case gruppe 1 uni.lekt. Nina Birgitta Teigen
f.aman. Øystein Grimstad
uni.lekt. Katja Eskeland Bremnes
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
uni.lekt. Bjørn Kvammen
uni.lekt. Marit Nymoen Aasbrenn
4.7 Case gruppe 7 uni.lekt. Nina Birgitta Teigen
f.aman. Øystein Grimstad
uni.lekt. Katja Eskeland Bremnes
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
uni.lekt. Bjørn Kvammen
uni.lekt. Marit Nymoen Aasbrenn
4.7 Annet uni.lekt. Nina Birgitta Teigen
f.aman. Øystein Grimstad
uni.lekt. Bjørn Kvammen
4.8 Forelesninger f.aman. Terje Arvid Kåre Simonsen
f.aman. Anne Høye
f.aman. Åge Wifstad
prof. Siv Eli Kvernmo
f.aman. Ole Kristian Grønli
f.aman. Kurt Kristiansen
f.aman. Angel Salvador Moldes-Anaya
uni.lekt. Herman Tvete
prof. Jørgen Gustav Bramness
4.8 Case gruppe 1 f.aman. Terje Arvid Kåre Simonsen
f.aman. Anne Høye
f.aman. Ole Kristian Grønli
f.aman. Kurt Kristiansen
4.8 Case gruppe 7 uni.lekt. Herman Tvete
4.9 Forelesninger prof. Lars Marius Giske Ytrebø
prof. Trond Flægstad
prof. Ragnar Martin Joakimsen
uni.lekt. Lars-Jøran Andersson
øvinglær. Olaf Jacobsen
f.aman. Knut Endre Fredriksen
prof. Kristian Bartnes
uni.lekt. Torgrim Fuhr
prof. Torkjel Tveita
prof. Gunnar Skov Simonsen
f.aman. Jens Munch-Ellingsen
f.aman. Ole Magnus Filseth
prof. Claus Andreas Klingenberg
f.aman. Erik Sveberg Dietrichs
f.aman. Kay Müller
uni.lekt. Trond Dehli
stip. Torvind Olav Næsheim
prof. Gunnvald Kvarstein
4.9 Case gruppe 1 f.aman. Knut Endre Fredriksen
4.9 PKU gruppe G f.aman. Knut Endre Fredriksen
prof. Mads Fredrik Gilbert
4.9 Ferdighetsdag FELLES f.aman. Knut Endre Fredriksen
Forelesninger f.aman. Trond Iversen
uni.lekt. Aslak Johansen
f.aman. Anne Helen Hansen
uni.lekt. Gerd Sissel Andorsen
f.aman. Unni Ringberg
f.lekt. Astri Medbø
f.aman. Thor Eirik Eriksen
uni.lekt. Christin Ørbeck Sørheim
forsker Agnete Egilsdatter Kristoffersen
uni.lekt. Katrine Wennevold
f.aman. Nils Fleten
uni.lekt. Camilla Lundberg
f.aman. Ivar Johannes Aaraas
prof. Hasse Melbye
uni.lekt. Jonas Lian
stip. Martin Bruusgaard Harbitz
uni.lekt. Mia Hermansen
prof. Mette Bech Risør
Case prof. Peder Andreas Halvorsen
f.aman. Nils Fleten
forsker Kristine Andreassen
forsker Juan Carlos Aviles Solis
uni.lekt. Resha Al-Azzawi
PKU uni.lekt. Mia Hermansen
uni.lekt. Hege Kristin Pettersen
PROFKOM forelesninger f.aman. Unni Ringberg
f.aman. Åge Wifstad
f.aman. Kari Milch Agledahl
PROFKOM basisgrupper f.aman. Unni Ringberg
prof. Marit Dahl Solbu
prof. Siv Eli Kvernmo
prof. Barthold Gisle Vonen
f.aman. Marit Herder
uni.lekt. Katrine Wennevold
f.aman. Jens Munch-Ellingsen
uni.lekt. Solveig Nergård
f.aman. Ivar Johannes Aaraas
prof. Hege Sagstuen Haugnes
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
f.aman. Jan-Magnus Kvamme
prof. Stig Norderval
uni.lekt. Hans Petter Fundingsrud
VITKOM forelesninger prof. Maja-Lisa Løchen
prof. Tor Ingebrigtsen
prof. Sigrid Kufaas Brækkan
f.aman. Agnethe Eltoft
prof. Finn Egil Skjeldestad
VITKOM grupper prof. Tor Ingebrigtsen
prof. Sigrid Kufaas Brækkan
f.aman. Agnethe Eltoft
Diverse f.aman. Ingrid Petrikke Olsen
f.aman. Petter Fosse Gjessing
f.aman. May Lill Johansen
uni.lekt. Herman Tvete
rådgiver Halvor Steigre