Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

MED-3950 Masteroppgave medisin - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på profesjonsstudiet i medisin og med bestått eksamen MED-2510. Det kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Selvstendig arbeid med masteroppgave på 20 studiepoeng.

Masteroppgaven skal presenteres under Forskningsdagene 6. studieår (nærmere informasjon om tid og sted for hvert kull)


Hva lærer du

Hva lærer du:

Studenten skal kunne planlegge, initiere og gjennomføre et vitenskapelig arbeid. Studenten skal kunne anvende vitenskapelig metode, analysere data, framstille resultater, diskutere resultatene kritisk i forhold til anvendt metodikk og hva som er kjent kunnskap på området.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, engelsk eller skandinavisk språk.

Undervisning

Veiledning.

Eksamen

Hjemmeeksamen som vurderes til bestått/ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang til studenter som ikke har bestått. Studenter kan få hjelpeveileder for omskrivning av oppgaven.

Se også Utfyllende bestemmelser for MED-3950.


Dato for eksamen

Oppgave innlevering 01.09.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

MED-501 Medisin praksisår 20 stp