Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

MUS-2503 Musikkteknologi - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på:

  - Bruk av musikkteknologi til komposisjon og utøvende virksomhet 

- Live Electronics

-  PA/konsertlyd


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre med ukentlig undervisning og veiledning i grupper.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

Eksamen:

Hjemmeeksamen

Vurderes med Bestått/ikke bestått

Kontinuasjon påfølgende semester

Undervisning Vår 2020
MUTEK uni.lekt. Jardar Alexander Westvik