Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

RAD-2511 Onkologi og strålebehandling - 12 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelor i radiografi og kan ikke tas som enkeltemne.  Forkunnskapskrav: Emner og praksis fra 1.og 2.studieår må være bestått

Innhold

Emnet omhandler undersøkelse, behandling av kreftsykdommer og kreftpasientens omsorgsbehov. Behandling med høyenergetisk stråling og den biologiske effekt vektlegges spesielt. Radiografens-/stråleterapeutens rolle i samhandling med kreftpasienten i behandlings-, og planleggingssammenheng vektlegges.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, selvstudium og praksis.

Eksamen

Arbeidskrav: En skriftlig oppgave. 

Praksis må være bestått før studenten kan framstilles til eksamen. Ved ikke bestått praksis, endres studieprogresjonen.

Individuell muntlig eksamen med varighet 30 min. Ved vurdering av eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått. Det gis mulighet for en kontinuasjonseksamen uten at dette får følger for studieprogresjonen.

Undervisning Vår 2020