Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

SPH204 Ferdighetstrening og refleksjon, klinisk læringssenter - 3 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

Læringsaktiviteter i klinisk læringssenter/klasserom knyttet til utøvelse av sykepleie til akutt og kritisk syke mennesker. Førstehjelp/skadested, Sårbehandling, PVK, CVK, Injeksjoner, Infusjoner. Stomiskifte. EKG/telemetri. Oksygenbehandling og inhalasjonsteknikker. Simulatortrening. Digitale læringsarena.

Hva lærer du

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende: 

Kunnskapsmål og ferdighetsmål:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praktisk øvelser, oppgaver, gruppediskusjoner, refleksjon, introduksjoner og simulering. Praktiske oppgaver på klinisk læringssenter. Forkunnskapstest på digitale læringsarena. 

Eksamen

Vurderingskriterier

Praktiske ferdigheter i nevnte prosedyrer og arbeidsoppgaver definert i læringsutbyttet.

Vurdering

Vurderes til bestått eller ikke bestått. 

Undervisning Vår 2020
Forelesning uni.lekt. Karina Synnøve Pedersen Karlsen
Ferdighetstrening uni.lekt. Carina Nygård
uni.lekt. Lisbeth Gaustad Johansen
uni.lekt. Karina Synnøve Pedersen Karlsen
uni.lekt. Annette Strand Tøllefsen