Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

SPH204 Ferdighetstrening og refleksjon, klinisk læringssenter - 3 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

Læringsaktiviteter i klinisk læringssenter/klasserom knyttet til utøvelse av sykepleie til akutt og kritisk syke mennesker. Førstehjelp/skadested, Sårbehandling, PVK, CVK, Injeksjoner, Infusjoner. Stomiskifte. EKG/telemetri. Oksygenbehandling og inhalasjonsteknikker. Simulatortrening. Digitale læringsarena.

Hva lærer du

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende: 

Kunnskapsmål og ferdighetsmål:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praktisk øvelser, oppgaver, gruppediskusjoner, refleksjon, introduksjoner og simulering. Praktiske oppgaver på klinisk læringssenter. Forkunnskapstest på digitale læringsarena. 

Eksamen

Vurderingskriterier

Praktiske ferdigheter i nevnte prosedyrer og arbeidsoppgaver definert i læringsutbyttet.

Vurdering

Vurderes til bestått eller ikke bestått. 

Undervisning Vår 2020