Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

YGR1600 Teknisk språkføring - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for industriell teknologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter tilknyttet Y-vei ved UiT.

Studiepoengreduksjon

TEK-1508 Teknisk språkføring 10 stp

Innhold

a) Språket og kommunikasjonsprosessen: Språklig struktur og stilnivåer på norsk og engelsk, sakprosasjangrer, møter og debatter, generell argumentasjonsteknikk, akademisk og teknisk språk, rettskriving og tegnsetting.

b) Skriftlig framstilling: Skriveprosesser, resonnerende framstilling og utgreiinger, referater, innkallinger, forretningsbrev og søknader, instruksjoner, elektroniske meldinger, debattinnlegg

c) Muntlig framstilling: Formelle og uformelle møte- og diskusjonsøvinger, regler, roller, deltaking, ledelse/styring, framføring

Innholdselementene skal kunne dekkes på norsk og engelsk


Opptakskrav

Opptak på Y-vei for ingeniørutdanning.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Undervisning

Forelesninger, øvinger, gruppearbeid.

Eksamen

Arbeidskrav:

Alle disse arbeidene må være godkjente for at studentene skal få gå opp til eksamen.

Eksamen og vurdering:

To skriftlige eksamener knyttet til henholdsvis en norsk (5 timer, vårsemesteret) og en engelsk (4 timer, høstsemesteret) del av pensum. Disse teller like mye, og må begge være bestått for at studenten skal få godkjent emnet. Studentene må bruke egne PC-er på eksamenene, og installere institusjonens eksamensplattform. I tillegg kan de bruke ordlister godkjent av emnelærere.

God og situasjonstilpasset språkbruk, grammatikk og rettskriving vil være av avgjørende betydning for vurderingen i faget.

Kontinuasjons­eksamen:

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i det påfølgende semesteret. Ved manglende vurdering eller stryk i én av deleksamenene er det tilstrekkelig med kontinuasjon i den delen som mangler eller ikke er bestått.  


Dato for eksamen

Teknisk språkføring - del 1 ENGELSK 05.06.2020;Teknisk språkføring - del 2 NORSK 19.02.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.