Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

PSY-2552 Kognitiv nevrovitenskap - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på profesjonsstudiet i psykologi. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i humanbiologi (funksjonell nevroanatomi; 5 stp) som skal gi kjennskap til menneskets anatomi og fysiologi, med særlig vekt på nervesystemets oppbygging og funksjon. Dette danner grunnlaget for videre fordypning (10 stp) i sentrale begreper, teorier, metoder og forskningsresultater innenfor kognitiv og affektiv nevrovitenskap. Det blir fokusert på metoder knyttet til måling av atferd, psykofysiologiske metoder, nevropsykologiske metoder og nevrovitenskapelige metoder med hjerneavbilding.

Mer spesifikt blir følgende temaer dekket i emnet:


Hva lærer du

Emnet inngår som en obligatorisk del i profesjonsstudiet i psykologi (360 stp).

Læringsutbytte: Når emnet er fullført og bestått skal studenten ha fått følgende læringsutbytte (henvisning til tema over i parentes):

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det gis til sammen ca. 15 forelesninger (hver på to timer) fordelt på de ulike temaene som presenteres under emnets innhold. I tillegg arrangeres 3 seminarer om utvalgte problemstillinger med grupper på 10-15 studenter. Forelesninger og seminarer er knyttet til læringsresultatene for emnet og gir grunnlag for å finne relevant pensum dels i anbefalt litteratur og dels ved selvstendige søk.

All undervisning er relevant for studentenes utvikling som kyndige yrkesutøvere. Dermed oppfordres studentene til å delta aktivt i all undervisning som tilbys.


Eksamen

En individuell muntlig eksamen arrangeres i slutten av semesteret med varighet maks en time. Det gis bokstavkarakter fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F tidlig i det påfølgende semester.

Undervisning Høst 2019
Første gang: Se timeplanlink Fagansvarlig: Per Matti Aslaksen
Forelesning uni.lekt. Morten Øvervoll
uni.lekt. Espen Bjørkedal
f.aman. Ole Magnus Åsli
f.aman. Eelke Mirthe Simone Snoeren
f.aman. Gabor Csifcsak
Seminar gr. 1 uni.lekt. Morten Øvervoll
uni.lekt. Espen Bjørkedal
prof. Per Matti Aslaksen
f.aman. Ole Magnus Åsli
stip. Anna Dahl Myrvang
forsker Olivia Solene Le Moene
Seminar gr. 2 uni.lekt. Morten Øvervoll
uni.lekt. Espen Bjørkedal
prof. Per Matti Aslaksen
f.aman. Ole Magnus Åsli
stip. Anna Dahl Myrvang
forsker Olivia Solene Le Moene
Seminar felles uni.lekt. Morten Øvervoll
f.aman. Ole Magnus Åsli
f.aman. Eelke Mirthe Simone Snoeren
Roy Heijkoop