Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

RAD-1010 Anatomi og fysiologi - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er en del av studieprogrammet bachelor i radiografi og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 Studentene tilegner seg kunnskaper innen anatomi og forståelse for hvordan kroppen fungerer som en funksjonell enhet.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid og selvstudium

Eksamen

Ett arbeidskrav. Individuell skriftlig skoleeksamen. Varighet 6 timer. Ved vurdering av eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått. Det gis mulighet for en kontinuasjonseksamen uten at dette får følger for studieprogresjonen.

Dato for eksamen

Skriftlig prøve 17.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

RADI-102A Anatomi og fysiologi 15 stp
Undervisning Høst 2019
Forelesning prof. Tor Brynjar Stuge
uni.lekt. Rigmor Katrine Johansen
f.aman. Rune Sundset
f.lekt. Kjell Lindgård
uni.lekt. Laila Johanna Lindgård
uni.lekt. Cato Johansen
uni.lekt. Henning Joachim Nysted
stip. Synne Simonsen Hansen
Seminar f.lekt. Kjell Lindgård
uni.lekt. Cato Johansen
uni.lekt. Henning Joachim Nysted
stip. Synne Simonsen Hansen
Gruppeundervisning dosent Helen Egestad
uni.lekt. Rigmor Katrine Johansen
f.lekt. Kjell Lindgård
uni.lekt. Laila Johanna Lindgård
uni.lekt. Cato Johansen
uni.lekt. Henning Joachim Nysted
stip. Synne Simonsen Hansen
Ferdighetstrening uni.lekt. Laila Johanna Lindgård
uni.lekt. Cato Johansen
uni.lekt. Henning Joachim Nysted