Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

RAD-1021 Radiografens faglige fundament - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er tilrettelagt for studenter med studierett på Bachelor i radiografi. Tilbys ikke som enkeltemne.

Innhold

Emnet inneholder introduksjon til faget radiografi og radiograffunksjonen. Det inngår sikkerhetsopplæring i strålevern og innføring i apparatlære og informasjonsteknologi. Yrkeshistorie, grunnleggende strålefysikk, yrkesetikk og faglig fundament er sentrale emner.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, selvstudium, ferdighetstrening, gruppearbeid og observasjonspraksis. 

Eksamen

Observasjonspraksis/ferdighetstrening må være gjennomført i henhold til krav om praksisdeltakelse før studenten kan framstille seg til eksamen. Individuell skriftlig hjemmeeksamen med gitt problemstilling. Varighet 2 dager. Ved vurdering av eksamen brukes vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått.

Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 16.09.2019 innlevering 18.09.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Forelesning dosent Helen Egestad
uni.lekt. Rigmor Katrine Johansen
uni.lekt. Laila Johanna Lindgård
uni.lekt. Henning Joachim Nysted
uni.lekt. Arvid Sølve Urke
Gruppearbeid uni.lekt. Rigmor Katrine Johansen
uni.lekt. Henning Joachim Nysted
Ferdighetstrening uni.lekt. Rigmor Katrine Johansen
uni.lekt. Laila Johanna Lindgård
uni.lekt. Cato Johansen
uni.lekt. Henning Joachim Nysted
Gruppeundervisning dosent Helen Egestad
uni.lekt. Henning Joachim Nysted