Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

RAD-2011 Sykdomslære og mikrobiologi - 8 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelor i radiografi og tilbys ikke som enkeltemne. Forkunnskapskrav: Bestått eksamen i alle emner første studieår, unntatt HEL-0700 og RAD-2021.

Innhold

Emnet omhandler sykdomsutvikling, årsaker, prognoser, utredning og behandling innen; endokrine sykdommer, øre-nese-hals sykdommer, hudsykdommer, øyesykdommer, hjerte- kretsløp sykdommer, sykdom i sentralnervesystemet og perifere nervesystem, blodsykdommer, sykdom i urinsystemet, sykdom i mannlige genitalier, kvinnesykdom og fødsel, sykdom i mage- tarm kanalen, traumepatologi. Emnet omhandler også mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene. Radiografi knyttet til pasienter med multitraumer og andre akutte situasjoner.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid og selvstudium. 

Eksamen

Individuell skriftlig skoleeksamen. Varighet 4 timer. Ved vurdering av eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått. Det gis mulighet for en kontinuasjonseksamen uten at dette får følger for studieprogresjonen.

Dato for eksamen

Skriftlig prøve 24.09.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

RAD-2030 Sykdomslære og mikrobiologi 8 stp
Undervisning Høst 2019
Forelesning dosent Helen Egestad
uni.lekt. Rigmor Katrine Johansen
uni.lekt. Laila Johanna Lindgård
uni.lekt. Cato Johansen
uni.lekt. Kurt Jonny Johansen
uni.lekt. Henning Joachim Nysted
uni.lekt. Arvid Sølve Urke
Gruppeundervisning dosent Helen Egestad
uni.lekt. Laila Johanna Lindgård