Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

RAD-2021 Kliniske og medisinske fag - 22 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelor i radiografi og kan ikke tas som enkeltemne. Forkunnskapskrav: Bestått eksamen i alle emner første studieår, unntatt HEL-0700. 

Innhold

Emnet omhandler bildediagnostiske undersøkelser og behandling med konvensjonell røntgen og gjennomlysning, angiografi og intervensjon, mammografi og MR. Bildediagnostikk av abdominale organer og hjerte/kar. Metodiske prinsipper og teknikker, ivaretakelse av pasient ved undersøkelser og behandling på aktuelle modaliteter. Antiseptisk og aseptisk teknikk, oppdekking, administrasjon av legemidler samt kontrastmiddellære vektlegges. 

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening/praksis og selvstudium

Eksamen

To arbeidskrav: medikamentregneprøve og en oppgave.

Individuell praktisk/muntlig eksamen. Samlet varighet på eksamen 45 min.Ved vurdering av eksamen brukes karakterskala A-E for bestått og F for ikke bestått. Både praktisk og muntlig del av eksamen må være vurdert til bestått. Ved ikke bestått må hele eksamen tas på nytt. Det gis mulighet for en kontinuasjonseksamen uten at dette får følger for studieprogresjonen.

Undervisning Høst 2019
Forelesning f.aman. Øystein Olsen
uni.lekt. Rigmor Katrine Johansen
uni.lekt. Laila Johanna Lindgård
f.aman. Rune Sylvarnes
uni.lekt. Kurt Jonny Johansen
uni.lekt. Henning Joachim Nysted
uni.lekt. Arvid Sølve Urke
Seminar uni.lekt. Rigmor Katrine Johansen
uni.lekt. Laila Johanna Lindgård
uni.lekt. Cato Johansen
uni.lekt. Kurt Jonny Johansen
uni.lekt. Henning Joachim Nysted
Ferdighetstrening uni.lekt. Laila Johanna Lindgård
uni.lekt. Cato Johansen
Gruppeundervisning dosent Helen Egestad
uni.lekt. Laila Johanna Lindgård
uni.lekt. Cato Johansen
uni.lekt. Kurt Jonny Johansen