Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

SIK-2502 Operativ ledelse - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Hva lærer du

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid supplert med nettstøtte. Gjesteforelesninger og virksomhetspresentasjoner.

Eksamen

Arbeidskrav: I kurset er det ett obligatorisk arbeidskrav.

Eksamen: En skriftlig hjemmeeksamen over 7 dager - alle hjelpemidler tillatt.

Eksamensbesvarelsene gis karakter A-F hvor A er best og F er stryk.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet

Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.


Emnet overlapper disse emnene

BIB2004 Operativ ledelse 10 stp
Undervisning Høst 2019
Forelesning f.aman. Øystein Klemetsen